Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

 

Róber Gálik, generálny riaditeľ Atos IT Solutions and Services s.r.o. v otázke:

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?" hlasoval za možnosť "príležitostne", pričom svoje tvrdenie odôvodnil:

 

 

„Informácie sú v dnešnom svete extrémne cenné a ich únik môže byť katastrofou. A vôbec nemusíme hovoriť o sivej zóne. Naše systémy na bezpečnú komunikáciu Hoox a Auxylium napríklad používa francúzska armáda aj NATO a množstvo firiem z horných pozícií top sektorových rebríčkov."

 

 

 

 

Ako dopadol prieskum opýtaných respondentov?

  • Áno, vždy 33 %
  • Príležitostne 34 %
  • Nikdy 14 %
  • Neviem / nevyjadrujem sa / iné 19 %

 

Kto a ako hlasoval?

Úplný zoznam respondentov všetkých TREND barometrov, ich odpovede na otázky a osobné komentáre k téme nájdete na www.etrend.sk/barometer. 85 vybraných osobností slovenskej ekonomiky hlasovalo elektronicky medzi štvrtkom 15. 8. 2019 a pondelkom 19. 8. 2019. Pre zaokrúhľovanie na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

 

Článok publikovaný: etrend.sk

  • Share on Linked In