Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Ako virtuálna realita mení realitu každodennú

Využívanie IKT je v súčasnosti veľkým hitom aj v školstve. Len to treba správne podchytiť, sú prípady, keď sa učitelia vrátili ku klasickým metódam.

Spoločnosť ATOS IT Solutions and Services sa rozhodla pomôcť pri vytvorení platformy, ktorá umožňuje využívať IKT tak, aby deti mohli pracovať podľa najnovších poznatkov z pedagogickej psychológie a kognitívnej vedy. Medzinárodný projekt NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020) dal možnosť vytvoriť prostredie, v ktorom môžu deti cez virtuálnu realitu lepšie spoznávať fyziku, chémiu a matematiku.

V súčasnosti sú vypracované podklady pre základnú elektrofyziku, chémiu keramiky a glazúr ako aj základy stereometrie v matematike. Princíp fungovania nám predviedla Ing. Jana Súlovská, ATOS IT Solutions and Services.

 

Princíp fungovania
Aktívny študent má nasadené okuliare pre virtuálnu realitu a v rukách má ovládacie prvky. V prvom kroku si vyberá oblasť vzdelávania a následne prechádza miestnosťami, pričom tu spoznáva veci tým najprirodzenejším spôsobom – ako keby ich chytal do ruky. My sme si spolu so žiakmi v prostredí virtuálnej reality vyskúšali elektrofyziku.

Základom Newton sú okuliare pre virtuálnu realitu HTC Vice
Pri vzdelávaní tu môže študent brať do ruky jednotlivé elektrotechnické súčiastky (tranzistory, odpory, kondenzátory) a prezerať si ich. Počas prezerania sa rozsvieti na virtuálnej tabuli symbol znázorňujúci danú súčiastku. Študent si následne môže vyberať jednotlivé súčiastky zo skrinky a vytvárať z nich obvody. Taktiež môže merať veličiny na daných súčiastkach pomocou virtuálneho multimetra. Ak študent zapojí súčiastku nesprávne, systém ho na chybu zreteľne upozorní. Škola tak nemusí kupovať takéto súčiastky, napriek tomu má žiak s nimi skúsenosti, ako keby boli skutočné. Pri použití tohto spôsobu vzdelávania existuje aj testovací mód, pri ktorom sa študentovi zobrazí obvod, ktorý musí vyskladať pomocou súčiastok správne a taktiež so správnymi hodnotami parametrov. Deti teraz spájajú elektrotechniké súčiastky do obvodu a merajú hodnoty napätia a prúdu.

 

Pilotná prevádzka
Toto prostredie zatiaľ beží v pilotnej prevádzke na Slovensku na dvoch stredných školách. Prvou je Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave, ktorá poskytla výbornú spätnú väzbu od detí, ktoré už s elektrotechnikou majú svoje skúsenosti. Na základe toho sa dal systém vzdelávania vylepšiť. Druhým nasadením je Spojená škola Mokrohájska v Bratislave, pričom tu sa pracuje aj so žiakmi s poruchami autistického spektra, prípadne majú žiaci zrakové alebo telesné hendikepy.

A aké sú poznatky z praxe? Pôvodne nekooperujúce deti sa pri tomto spôsobe vzdelávania pustili do práce v skupine, pričom najprv fungovali individuálne (s nasadenými okuliarmi), ale potom neodišli. Zostali s ďalšími členmi svojej skupinky pri počítači a diskutovali o preberanej téme. Sami aj vyjadrili veľkú spokojnosť s takýmto vzdelávaním.
Používanie tejto vzdelávacej platformy nerobí problém ani telesne postihnutým deťom . Takéto vzdelávanie by bolo určite prospešné aj pre dospelých, ktorí sa k fyzike nedostali v mladosti a teraz by si to radi pozreli. Pre veľký záujem sa na školu v Bratislave dostala v tejto podobe aj chémia (keramika a glazúry) a matematika (rotačné telesá).

 

Verdikt
Okrem zlepšenia vedomostí o základných konceptoch elektrofyziky a elektrických obvodov sa po nasadení tohto systému posunul vzťah žiakov k učeniu, ale aj vzťah k spolupráci medzi spolužiakmi. Zmenšil sa strach z nových vecí, z neznámych tém. Toto vzdelávacie prostredie virtuálnej reality tak pomohlo vylepšiť vzťah detí k učeniu.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že takýto digitálny vzdelávací obsah je vhodný aj pre priemyselné podniky. Táto forma sa totiž ukazuje ako veľmi výhodné riešenie vzdelávania zamestnancov. Umožňuje lacnejším a bezpečnejším spôsobom zaškoľovať zamestnancov napríklad pre montáž či demontáž výrobkov alebo cvičiť na zariadeniach, ktoré sú napr. pre nepretržitú prevádzku bežne nedostupné.

 

Článok publikovaný: touchit.sk