Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Virtuálna realita vo vzdelávaní

Ľubomír STRAKA, moderátor
——————–
Virtuálna realita, dnes už celkom rozšírený pojem. Po tom, ako sa pred pár dokmi objavila, sa začalo formovať niekoľko smerov jej využitia. Tí, ktorí si mysleli, že je to len na zábavu, sa mýlili. Príkladom je aj projekt Newton, do ktorého sa zapojila francúzska spoločnosť Atos. Tá dokázala, že virtuálna realita môže byť použitá aj pri vzdelávaní. No a túto formu výučby pozitívne ocenili nielen učitelia, aj samotní žiaci, dokonca aj na Slovensku. Newton je projekt európskeho charakteru, do ktorého sa zapojilo 14 partnerov zo 7 krajín. Spojili sily s jasným cieľom, vybudovať inovatívnu európsku vzdelávaciu platformu.

Jana SULOVSKÁ, project manager, Atos IT Solutions and Services
——————–
S použitím inovatívnych technológií napríklad virtuálna realita. Toto všetko je zakomponované do edukačného digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Ľubomír STRAKA, moderátor
——————–
Projekt, založený na technológii virtuálnej reality, umožní študentom interaktívne vstúpiť do študovne či laboratória, ale aj napríklad do virtuálneho múzea. V rámci Slovenska pritom naši vývojári z Atosu vytvorili riešenie, ktoré pomáha so štúdiom fyziky z pohľadu elektrotechniky. Študent začína svoju púť vo virtuálnom výťahu, ktorý slúži ako vstupná brána do učebných tém.

Michal MJARTAN, solution architect, Atos IT Solutions and Services
——————–
Následne ako si zvolí teda poschodie, napríklad fyzika, vojde do fyziky a už tam interaguje s tým, s tým daným laboratóriom. To sa skladá z dvoch častí. Na ľavej strane je teoretická časť, na pravej strane je praktická časť.

Ľubomír STRAKA, moderátor
——————–
Na Slovensku si pritom projekt Newton mohli odskúšať dve vzdelávacie inštitúcie. Stredná odborná škola elektrotechnická a Spojená škola na Mokrohajskej ulici, obce v Bratislave.

Zuzana SADLEKOVÁ, pedagóg, Spojená škola na Mokrohajskej ulici, Bratislava
——————–
Vyzerá to skoro ako naživo, že tú súčiastku majú v 3D forme, tak, samozrejme, že si to lepšie zapamätajú a keď niektoré veci nemôžeme robiť s tými skutočnými materiálmi, tak to môže vlastne takou abstraktnou formou. A dokonca, keď to hral jeden a druhý to pozrie na počítači, tak sa im to tiež páčilo, že mu radili asi, že čo to môže, asi čo môže urobiť. Takže nie je to len individuálne pre jedného žiaka. Že dá sa to urobiť tak, že aj tá trieda to sleduje.

Ľubomír STRAKA, moderátor
——————–
Systém otvára nové možnosti aj pre deti s poruchami učenia alebo s telesným postihnutím. Aby však štúdium vo virtuálnej realite mohlo vôbec fungovať, je potrebné spojiť dôležité komponenty, ako je počítač s kompatibilnou grafickou kartou pre virtuálnu realitu a, samozrejme, samotné okuliare s ručnými ovládačmi. Polohu používateľa v priestore sledujú senzory rozmiestnené v miestnosti, aby mohli preniesť jeho pohyby do virtuálnej reality.

Michal MJARTAN, solution architect, Atos IT Solutions and Services
——————–
Ten študent môže behať reálne tých 4,5 x 4,5 metra, teda zhruba povedzme si v 20 metroch štvorcových reálne a mimo toho, keďže to múzeum alebo tá fyzika je naozaj väčšia ako stačí tých 20 metrov štvorcových, tak využíva takzvaný teleportovací mód.

Ľubomír STRAKA, moderátor
——————–
Na to, aby bola simulácia vo virtuálnej realite naozaj presvedčivá, muselo sa zapojiť niekoľko skupín odborníkov.

Michal MJARTAN, solution architect, Atos IT Solutions and Services
——————–
Či už je to tím 3D modelárov, ktorí modelujú samostatné objekty. Je to tím programátorov, ktorí programujú to samotné napojenie na tie aplikácie. Taktiež tím programátorov, ktorí tvoria scénu. Následne sú tam ľudia grafici, ktorí tvoria 2D veci. Tým pádom tvoria vlastne textúry a materiály na dané objekty. A potom je tam tím testerov.

Ľubomír STRAKA, moderátor
——————–
Výhodou virtuálnej reality je aj to, že digitálne učebné pomôcky sa nekazia, čo môže školám pomôcť ušetriť finančné náklady. Inovatívny projekt bude pokračovať aj v ďalších etapách a vývojári majú už teraz ďalšie plány.

Jana SULOVSKÁ, project manager, Atos IT Solutions and Services
——————–
Digitálny vzdelávací obsah v rámci Newton platformy sa rozšíri a takisto aj viac do hĺbky pôjdeme v rámci tých jednotlivých odborných predmetov a sa to v rámci vzdelávania naplní v spojitosti s tou virtuálnou realitou.

Ľubomír STRAKA, moderátor
——————–
Odborníci z Atosu sa však chcú venovať virtuálnej realite nielen z pohľadu škôl, ale mohla by sa stať aj nástrojom pre školenia dospelých. Inováciou v tomto smere bude zrejme aj to, že po novom už VR okuliare nemusia byť limitované káblom a vývojári pracujú na vyšších rozlíšeniach, aby sa virtuálny priestor stal ešte viac realistickejším. Rozhodne bude potom skutočným zážitkom takéto školenia absolvovať.

Článok publikovaný: TA3