Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Elektrofyzika ožíva vo virtuálnom laboratóriu

Elektrofyzika ožíva vo virtuálnom laboratóriu

Do jedného z najmodernejších školských laboratórií na výučbu elektrofyziky na Slovensku študenta privezie virtuálny výťah. Pri veľkom montážnom stole si žiak zvolí fyzikálnu schému a zrazu sa pred ním objavia všetky potrebné súčiastky. Je už len na ňom, aby z nich podľa schémy zostavil funkčný obvod. O úspechu sa môže presvedčiť aj sám – môže obvod premerať a zistiť, či ním napríklad prechádza prúd.

Do takéhoto výťahu sa momentálne dá nastúpiť na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave, no dostupnosť moderného laboratória nie je obmedzená. Nachádza sa totiž vo virtuálnej realite. Trnavskí študenti ju testujú v rámci projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu výučby prírodovedeckých a technických predmetov. Prvé výsledky naznačujú, že úspešne.

 

Nové možnosti výučby

„Využitie simulácie pri objavovaní, osvojovaní a aplikovaní princípov a postupov, môže významne pomôcť preklenúť priepasť medzi naučenými znalosťami a skutočným porozumením a využitím poznatkov,“vysvetľuje prínos modernej technológie Barbora Kamrlová, odborníčka spoločnosti Atos IT Solutions and Services (Atos)

Expertka upozorňuje, že pilotný projekt okrem zlepšenia vedomostí odhalil aj nové možnosti kooperatívneho učenia, ktoré moderné technológie prinášajú. „Pri štandardnom postupe je vždy aktívny len jeden študent, ktorý s nasadenými okuliarmi na virtuálnu realitu prechádza laboratórium, skúma, poznáva, zisťuje, odhaľuje, skladá, rieši, hľadá a odpovedá. Už pilotné nasadenie pre testovanie však ukázalo, že deti po vlastnej práci zostávajú pri počítači a nielenže pomáhajú ďalším žiakom v orientácii, ale púšťajú sa i do diskusií o tom, čo žiak vo virtuálnej realite vidí či ako rieši jednotlivé úlohy,“povedala odborníčka, ktorá zastrešuje pedagogickú časť projektu na Slovensku.
Európsky projekt

Projekt NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), je spoločným dielom IT odborníkov a pedagógov zo šiestich európskych krajín vrátane Slovenska. Do škôl chce pomocou inovatívnych technológií priniesť novú kvalitu, zlepšiť proces výučby a dosiahnuť lepšie výsledky. Už dnes je k dispozícii viacero programov a množstvo digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Trnavskí študenti tak nemusia len skladať virtuálne obvody. Okuliare na virtuálnu realitu ich zavedú aj do teoretického sveta, kde si môžu vybrať z množstva súčiastok a študovať ich 3D modely. Dostanú sa tak i k ťažko dostupným či drahým komponentom, ktoré ich skutočné školské laboratórium nemá. Navyše majú vždy istotu, že všetky informácie prešli pedagogickou kontrolou a sú správne.

Súčasťou projektu je i laboratórium na výučbu priestorovej geometrie, ktoré možno v budúcnosti budú využívať aj slovenskí žiaci. Podobne praktickým spôsobom im priblíži vzťahy medzi reálnymi predmetmi a ich matematickými vyjadreniami. Útvary ako elipsoid pre nich nezostanú len nič nehovoriacimi pojmami – v laboratóriu si ich môžu prezrieť zo všetkých strán, otáčať ich a prácou s parametrami pretvárať matematické rovnice na meniaci sa objekt.

 
Lepšia príprava na prax

„Moderné technológie sú dnes súčasťou každodenného života a školstvo nemôže zostať pozadu,“hovorí Erik Ondrejička, hlavný majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave. „Inovácie ako virtuálna realita umožnia v odbornom vzdelávaní ešte väčšiemu počtu študentov získať zručnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú,“ hovorí.

To podniky už pochopili – mnohé z nich sami po virtuálnej realite siahajú pri vzdelávaní zamestnancov v rôznych odboroch. Virtuálna realita so vzdelávacím obsahom od spoločnosti Atos už dnes ponúka lacnejší a bezpečnejší spôsob zaškolenia nových zamestnancov. Tí si s pomocou okuliarov na virtuálnu realitu môžu preskúšať nielen montáž alebo demontáž zariadení, ale i cvičiť na zariadeniach, ktoré sú trebárs pre nepretržitú prevádzku alebo geografickú vzdialenosť bežne nedostupné.

 

Článok publikovaný: ucn.sk