Európsky projekt zlepšuje učenie virtuálnou realitou

Ako ďaleko je z bratislavskej Spojenej školy Mokrohájska do múzea keramiky v Salerne na juhu Talianska?
Žiaci z bratislavskej Spojenej školy Mokrohájska si mohli prezrieť najzaujímavejšie exponáty bez toho, aby opustili svoju školu

Bratislava 18. septembra (OTS) - Len zopár krokov. Bratislavskí žiaci si mohli prezrieť najzaujímavejšie exponáty a naučiť sa, ako sa keramika modeluje, tvorí a vypaľuje bez toho, aby opustili svoju školu.

 

Virtuálne múzeum je však skôr len zaujímavosť - technológia, ktorú na škole testovali vďaka projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), má omnoho praktickejšie využitie napríklad pri výučbe elektrofyziky či zoznamovaní s priestorovou geometriou.

Inovácie pre prax„ Inovácie, ako je virtuálna realita, umožnia v odbornom vzdelávaní ešte väčšiemu počtu študentov získať zručnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú,“ hovorí Erik Ondrejička, hlavný majster odbornej výchovy na Strednej škole elektrotechnickej v Trnave, druhej slovenskej škole, ktorá digitálny vzdelávací obsah prostredníctvom virtuálnej reality testovala. „ Veď moderné technológie sú dnes súčasťou každodenného života a ani školstvo nemôže zostať pozadu, “ dodáva vedúci úseku praktického vyučovania informačných technológií.

 

Interaktivitu trnavským študentom pri výučbe ponúka laboratórium elektrofyziky (Foto: Atos)

Interaktivitu trnavským študentom pri výučbe ponúka laboratórium elektrofyziky. Žiaci sa ocitnú priamo vo virtuálnej dielni, kde zo súčiastok vytvárajú podľa schémy obvody a dokážu ich skúmať a merať ako v reálnom svete. „ Využitie simulácie pri objavovaní, osvojovaní a aplikovaní princípov a postupov, môže významne pomôcť preklenúť priepasť medzi naučenými znalosťami a skutočným porozumením a využitím poznatkov,“ vysvetľuje prínos modernej technológie Barbora Kamrlová, odborníčka spoločnosti Atos IT Solutions and Services (Atos).

Virtuálne laboratóriáPráve Atos je jedným z členov Konzorcia medzinárodného projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020). „ Medzinárodný projekt je zameraný práve na využitie najmodernejších technológií na zlepšenie kvality výučby prírodovedných, technických predmetov a matematiky. Dal nám možnosť vytvoriť prostredie, v ktorom cez virtuálnu realitu môžu deti v rámci sekundárneho vzdelávania pracovať na fyzike, chémii a matematike,“ hovorí B. Kamrlová, ktorá zastrešuje pedagogickú časť projektu na Slovensku.

Atos pripravil aj virtuálne laboratóriá, v ktorých sa pre študentov priestorová geometria rotačných telies mení z abstraktných rovníc a dvojrozmerných náčrtov na živú vedu. Priestorové geometrické objekty si môžu nielen obzerať zo všetkých strán, ale pri práci s parametrami rovníc priamo pred sebou v okuliaroch na virtuálnu realitu vidia, ako zmeny vplývajú na výsledný tvar. Tento modul sa zatiaľ testuje v Taliansku, no v budúcnosti sa môže uplatniť aj na školách na Slovensku či iných európskych krajinách.

Platforma pre lepšie učenieSpoločné dielo IT odborníkov a pedagógov zo šiestich európskych krajín je platformou a univerzálnym centrom na tvorbu a využívanie kurzov v rôznych oblastiach. Už dnes je k dispozícii viacero predmetov a množstvo digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Atos v ňom zužitkováva aj svoje skúsenosti a expertízu z tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu pre priemyselné podniky. Táto platforma sa totiž ukazuje ako veľmi výhodné riešenie vzdelávania zamestnancov. Umožňuje lacnejším a bezpečnejším spôsobom zaškoľovať zamestnancov napríklad pre montáž či demontáž výrobkov alebo cvičiť na zariadeniach, ktoré sú trebárs pre nepretržitú prevádzku bežne nedostupné.

 

Článok publikovaný: 24hod.sk

Share on Linked In