Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Do vývoja technologickej platformy pre on-line vzdelávanie sa zapája aj tím Slovenskej technickej univerzity

Zvýšiť atraktívnosť vyučovania predmetov ako matematika, chémia, fyzika či prírodoveda, chce Európska komisia aj pomocou medzinárodných projektov.

V rámci projektu Horizont 2020 Newton ( Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication ) také zadanie rieši konzorcium zložené zo 14 európskych partnerov. V konzorciu je i tím vedcov z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. ( Webstránka projektu Newton ).

„Projekt zahŕňa prípravu vyučovacích materiálov na predmety pre základné a stredné školy, ale aj pre vysoké školy – najmä programovanie, IKT technológie, fyzika, zemepis, chémia…. Multimediálna platforma umožňuje žiakom učiť sa pomocou zážitku a skúsenosti, pomocou multisenzoriálnych technológií umožňujeme študentom učené javy najmä vo fyzike či chémií dokonca pocítiť „na vlastnej koži,“ vysvetľuje profesor Gregor Rozinaj z FEI STU.

V rámci projektu pripravujú členovia konzorcia multimediálnu platformu pre online vzdelávanie budúcnosti. Využívajú virtuálnu, rozšírenú i zmiešanú realitu, ktorá dokáže žiakov „preniesť“ i cez polovicu sveta na miesta, o ktorých sa práve učia. Dokonca i do vesmíru – pri vyučovaní o slnečnej sústave. Vyučovaciu látku približuje platforma prostredníctvom hier, kvízov, zadaní z praktického života. Vytvorené materiály pre vyučovanie sa overujú priamo vo vzdelávacích centrách a na školách v krajinách zapojených do projektu.

„So žiakmi, ktorí platformu používali, sme robili skupinové i individuálne rozhovory, veľmi pozitívne hodnotili, že mohli pracovať s novými technológiami, že boli študijné materiály atraktívne, pretože išlo o rôzne aplikácie na báze 3D, virtuálnej reality (VR) a animované virtuálne aplikácie. A tiež ocenili, že mali k aplikáciám a študijným materiálom prístup i z domu, čo mení pedagogický prístup. Žiaci lepšie pochopili preberané témy vďaka tomu, že štandardné textu boli doplnené videami, VR aplikáciami a animovanými aplikáciami,“ hovorí profesor Pavol Podhradský z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

Platforma sa testuje aj na slovenských školách. Na ZŠ v Bratislave – Lamači sa testuje platforma pre zemepis či fyziku. Na dvoch stredných školách v Banskej Bystrici beží pilotné testovanie kurzov Zemepis a Sieťové technológie a platformu pre výučbu programovania testujú študenti STU. Platforma určená pre žiakov so špeciálnymi potrebami sa zase overuje v Bezbariérovom centre TUKE v Košiciach. Multimediálna platforma pre deti so špeciálnymi potrebami umožňuje napr. ovládanie pomocou hlasu a gesta, resp. pomocou EEG signálov.

„ Žiaci na Slovensku celkovo javia menší záujem o prírodovedné predmety. Naša škola sa preto snaží nachádzať rôzne zážitkové a iné možnosti ako žiakom tieto predmety urobiť bližšími a zaujímavejšími. Organizujeme rôzne projekty – Enviroprojekt, Strom života, Technika nás baví a pod., máme chemický krúžok, v rámci predmetovej show robia žiaci pokusy a ukážky rôznych fyzikálnych a chemických javov. Práve preto sme sa rozhodli spolupracovať STU na tomto projekte, “ povedala Mgr. Alena Petáková riaditeľka ZŠ na Malokarpatskom námestí v Bratislave – Lamači.
Európska komisia kladie v projekte dôraz na prenos do praxe. Preto sú súčasťou NEWTON nielen tímy z univerzít, ale aj partneri z biznisu, v prípade Slovenska je to Atos IT solutions.

Projekt Newton ( video k projektu ) je riešený v rámci prestížnej grantovej schémy Európskej komisie Horizont 2020. V tejto schéme patrí Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci Slovenska medzi najlepšie univerzity v počte financovaných projektov i v objeme získaného príspevku. Pracovníci STU podali k 31. 12. 2017 spolu 186 žiadostí o financovanie výskumných projektov, z toho 19 bolo schválených na financovanie a 54 sa v hodnotení dostalo nad bodový prah, no financie na ne nezvýšili. Vedenie univerzity motivuje vedcov k zapojeniu do medzinárodných konzorcií finančne, vypláca odmeny nielen za podporené projekty, ale i za predložené projekty v Horizont 2020 ( Viac o zapojení STU do Horizont 2020 ).

 

Článok publikovaný na: touchit.sk