The Phoenix project na Veracomp Day v Bratislave

Na konferencii Veracomp Day, ktorá sa uskutočnila 23. mája 2018 v Bratislave, viedol Ivo Kovačič, vedúci oddelenia Business & Platform Solutions v spoločnosti Atos, simulačnú hru The Phoenix project

Účastníci eventu mali príležitosť zúčastniť sa skrátenej verzie tejto simulačnej hry, ktorou bol doplnený technický program eventu.
Účastníci Veracomp Day boli predovšetkým technicky zameraní IT experti.
Simulačná hra Phoenix project im dala príležitosť zoznámiť sa s manažérskymi, obchodnými a netechnickými aspektmi technológií DevOps.
Čo je to DevOps? Aký má prínos pre zvýšenie efektivity spolupráce medzi jednotlivými obchodnými jednotkami? Prečo je dôležité určenie priorít úloh v rámci toku práce prostredníctvom komunikácie a získavania spätnej väzby medzi jednotlivými tímami? Pozrite si rozhovor s Ivom Kovačičom a zistite viac o moderných nástrojoch riadenia projektov.

Pozrite si rozhovor s Ivom Kovačičom

 

 

Share on Linked In