Nové partnerstvo prinesie firmám hybridný cloud a strojové učenie

Spoločnosť Atos uzavrela globálnu dohodu so službou Google Cloud s cieľom riešiť potreby digitálnych transformácií podnikových klientov. Táto dohoda smeruje k vytvoreniu bezpečných inovatívnych riešení v oblastiach zahrňujúcich hybridný cloud, analýzu údajov, strojového učenia a digitálneho pracovného prostredia. Spoločnosť Atos uzavrela globálnu dohodu so službou Google Cloud s cieľom riešiť potreby digitálnych transformácií podnikových klientov. Táto dohoda smeruje k vytvoreniu bezpečných inovatívnych riešení v oblastiach zahrňujúcich hybridný cloud, analýzu údajov, strojového učenia a digitálneho pracovného prostredia.

Dnešná digitálna transformácia zameraná na dáta vytvára neustále rastúcu potrebu takzvaných dátových jazier, správy dát, analytiky a kognitívnych technológií. Strojové učenie (Machine Learning - ML) je kľúčom k objavovaniu a využitiu nových obchodných a marketingových príležitostí, no vyžaduje si aj bezpečné riešenia na ochranu údajov proti kybernetickým hrozbám pre zaručenie harmonického chodu.

S vedomím tohto rýchlo rastúceho dopytu sa spoločnosť Atos rozhodla uzavrieť spoluprácu so službou Google Cloud, ktorá poskytuje firmám na celom svete bezpečné špičkové riešenia.

Zabezpečený hybridný cloud (Secure hybrid Cloud):

Spoločnosť Atos bude vyvíjať a rozširovať svoj balík Canopy Orchestrated Hybrid Cloud s platformou Google Cloud Platform ako preferovanú verejnú cloudovú platformu využívajúcu jej rozsah, bezpečnosť, spoľahlivosť a dostupnosť pri súčasnom zabezpečení lokalizácie údajov. Spoločnosť Atos navyše využije špecifické technológie, ako napríklad inštrumentácia zásobníkov so systémom Google Kubernetes Engine, s cieľom podporiť hybridné využívanie cloudu v globálnych podnikových organizáciách.

Rozšírené riešenie Atos bude tiež dopĺňať pokročilý a komplexný súbor bezpečnostných prvkov služby Google Cloud s viacvrstvovým obranným prístupom, ktorý klientom poskytne vylepšenú bezpečnosť. Platforma Atos bude podporovať klientov pri plnení prístupových a kontrolných požiadaviek podľa európskych a globálnych predpisov.

 

Analýza údajov a strojové učenie (Data Analytics & Machine Learning):

Spoločnosť Atos vyvinie praktické strojové učenie, ktoré využije API rozhranie služby Google Cloud ML, s cieľom vytvárať špecifické riešenia pre rôzne odvetvia.

 

Digitálne pracovné prostredie (Digital Workplace):

Spoločnosť Atos bude rozvíjať G Suite pre ďalšie obohatenie nástroja Digital Workspace pre podnikových klientov. G Suite, ako natívna cloudová inteligentná zostava pre produktivitu a spoluprácu, je plne interoperabilná s inými nástrojmi pre spoluprácu a umožní spoločnosti Atos ďalej transformovať a automatizovať digitálne pracovné prostredie a zlepšiť produktivitu používateľov.

Atos vďaka týmto riešeniam prináša firmám rýchly a používateľsky prívetivý spôsob využívania technológií Google Cloud spolu s ich existujúcimi aktívami a procesmi, zatiaľ čo súčasne využíva údaje na vytváranie nových informácií a hodnôt pre svojich klientov.

V záujme urýchlenia dostupnosti produktov zriadi Atos tri inovatívne ML / AI laboratóriá a R&D vývojárske centrá vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve a v Spojených štátoch. Spoločnosť Atos využije skúsenosti vyškolených odborníkov na strojové učenie v laboratóriách Advanced Solutions Labs spoločnosti Google Cloud.

 

Článok publikovaný: ta3.com

  • Share on Linked In