Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos sa stal partnerom nového celoeurópskeho výskumného projektu

Atos, ktorý je so svojim riešením Evidian európskym lídrom v oblasti správy identít a prístupu, oznámil spustenie projektu ENACT.

Cieľom celoeurópskeho výskumného projektu pod vedením nezávislej nórskej organizácie SINTEF je ponuka kompletnej DevOps podpory pri vytváraní a prevádzke dôveryhodných inteligentných IoT systémov. Na projekte ENACT sa podieľa 11 priemyselných a akademických partnerov zo 6 krajín, pričom globálny rozpočet 4,9 milióna eur je financovaný z programu pre výskum a inovácie H2020.

Výsledkom projektu bude integrovaný DevOps rámec. Jeho voľné súčasti sa budú dať jednoducho integrovať s existujúcimi IoT platformami pomocou plug-in mechanizmu.

Atos povedie dva pracovné projekty:

  • Bezpečnosť prístupu – Atos uplatní softvérové riešenia Evidian a bude sa sústrediť na robustnosť, bezpečnosť a vymáhateľnosť súkromia v IoT systémoch. Využije pri tom svoje produkty Identity Governance a Web Access Manager. Navrhne a vyvinie autorizačné služby, ktoré sa budú prispôsobovať situácii, pričom bude brať do úvahy indikátory rizika / dôvery.
  • Rozšírenie a využitie – Atos koordinuje stratégiu a činnosť všetkých partnerov projektu a zaistí, že všetci členovia konzorcia zverejnia a budú propagovať výsledky a príspevok.

„ Účasťou na projekte ENACT Atos znova prispieva k veľkému európskemu projektu, ktorý umožní pokročilý výskum a ponúkne zákazníkom najinovatívnejšie riešenia. Sme hrdí, že môžeme prispieť k programu Horizon 2020 a pracovať spolu so známymi priemyselníkmi a výskumnými inštitúciami. To ukazuje dôveru, ktorú partneri majú v Atos ako aj našu vedúcu úlohu v odvetví,“ povedal Sébastien Brachet, COO Evidian, línie produktov kybernetickej bezpečnosti Atosu. „O dborné znalosti v riešeniach na správu identít a prístupu (IAM) nám umožňujú prispieť k excelentnosti európskej technológie v tomto odvetví. Ako výsledok očakávame spoločné úsilie partnerov na vylepšenie jednotlivých ponúk a pre Atos významný posun pre budúce produkty z portfólia IAM riešení, ktoré budú najlepšie vo svojej triede.“

Znakom DevOps prístupu je využívanie najlepších zvyklostí a nástrojov softvérového inžinierstva na zabezpečenie kvality služieb a zároveň nepretržitý vývoj komplexných systémov s podporou agility, rýchlych inovačných cyklov a jednoduchosti používania. Cieľom ENACT je využívanie a vývoj ďalšej generácie DevOps nástrojov a metód na vývoj a prevádzkovanie dôveryhodných inteligentných IoT aplikácií.

Z výsledkov projektu ENACT by mali ťažiť oblasti, pre ktoré sú dôveryhodné inteligentné IoT systémy kľúčové, ako je inteligentná doprava, budovy, smart mestá alebo elektronické zdravotníctvo.

 

Článok publikovaný: touchit.sk, sme.sk