Atos predstavil najvýkonnejší kvantový simulátor. Spracuje až 40 qubitov

Pre mnohých je pomerne neznáma, pretože sa venuje skôr biznis riešeniam, ako koncovým užívateľom, ale francúzska spoločnosť Atos patrí k lídrom v informačných technológiách.

Koncern s názvom pripomínajúcim jedného z Dumasových mušketierov je dnes európskou jednotkou v riešeniach Big Data, kybernetickej bezpečnosti, vysoko výkonnej výpočtovej infraštruktúry (High Performance Computing) a digitálnych pracovísk (Digital Workplace - prezentácia ako súčasť Technologického fóra 2017).

Nástroj pre vývojárov kvantových počítačov
Atos s približne 100 000 zamestnancami v 72 krajinách a ročným obratom vo výške 12 miliárd EUR je dnes globálnym lídrom v digitálnej transformácii. AtosSlovensko s čistým obratom takmer 69 miliónov EUR a zamestnáva 304 zamestnancov v pobočkách v Bratislave, Prievidzi, Košiciach a v Banskej Bystrici.

Pozrite si IBM Quantum Experience sprístupní kvantový počítač verejnosti
Atos teraz predstavil prvý komerčne dostupný systém na svete schopný simulovať až 40 kvantových bitov (qubitov). Tento simulátor nazvaný Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM) je poháňaný ultrakompaktným superpočítačom a využíva univerzálny programovací jazyk aQasm (Atos Quantum Assembly Language). Simulátor umožní výskumníkom vyvíjať a testovať kvantové aplikácie a algoritmy budúcnosti.
Programovací jazyk aQasm je 100% kvantový. Možno ho používať na kvantovom simulátore, aj na kvantových akcelerátoroch, alebo na kvantových počítačoch. Jazyk je konfigurovateľný a umožňuje programovať kvantové hradlá, analogicky k boolovským hradlám v klasických systémoch IT (AND, OR, INVERT) a kombinovať ich s ostatnými existujúcimi kvantovými hradlami.

Nový ultrakompaktný superpočítač, na ktorom sa bude tento univerzálny kvantový jazyk používať, umožňuje spracovávať qubity v pamäti, čo pomôže zrýchliť operácie. Originálny firmware optimalizuje prenosy dát podľa definície v kvantovom modeli.

Pozrite si Volkswagen a Google pracujú na využití kvantových počítačov v autách
Keďže tento počítač nie je väčší ako bežný podnikový server, bude ho možné jednoducho nainštalovať u akéhokoľvek zákazníka.
„Kvantová fyzika a mechanika bude viesť k výrazným zmenám najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá je jednou z kľúčových strategických priorít firiem. Na ich dopad sa musíme pripraviť už dnes,“ uviedol Thierry Breton, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Atos pri predstavovaní Atos Qantum Learning Machine.

Bezpečnejšie šifrovanie, aj nové materiály
Očakáva sa, že kvantové počítače prekonajú fyzické hranice súčasnej výpočtovej techniky a tým otvoria nové príležitosti najmä v oblasti náročných a intenzívnych výpočtov.

ZDROJ / Le Figaro
Medzi schopnosti, ktoré kvantová výpočtová technika ponúka, patrí takmer okamžitá prvočíselná faktorizácia (Shorov algoritmus), ktorá by spôsobila zraniteľnosť väčšiny súčasných asymetrických šifrovacích algoritmov, ako je RSA. Ten je pritom základom všetkých súčasných internetových bezpečnostných a bankových systémov.

Práve z toho dôvodu už spoločnosť Atos pracuje na zavádzaní „kvantovo bezpečných“ bezpečnostných algoritmov, s úrovňou zložitosti umožňujúcou ochranu dát pred akýmkoľvek protizákonným dešifrovaním, vrátane použitia kvantového počítača.

To je jedným z motívov, kvôli ktorým spoločnosť Atos vyvinula Quantum Learning Machine. Atos QLM sa bude tiež používať pri vývoji nových kvantových algoritmov, pričom bude k dispozícii širokej vedeckej aj vývojárskej komunite.

Pozrite si Intel vyrobil kvantový čip s 17 qubitmi, čo to pre nás znamená?
QLM pochádza z laboratórií AtosQuantum. Tie sú prvým veľkým programom pre rozvoj v oblasti kvantových počítačov v Európe, spusteným v novembri 2016. Odvtedy tu bolo vyvinutých niekoľko špičkových, patentovo chránených inovácií.

Vďaka inovatívnym schopnostiam zrýchlenia výpočtových technológií založených najmä na superpočítači triedy exascale Bull Sequana by mali kvantové počítače podporiť aj vývoj v oblasti deep learning, algoritmov a umelej inteligencie pre širokú škálu výskumu – od farmácie po nové materiály. Najvýkonnejší európsky superpočítač Bull Sequana bol spustený v apríli 2016 a v nasledovných rokoch bude schopný spracovávať 1018 (miliardu miliárd) operácií za sekundu.

Share on Linked In