AUTÁ: Asociácia pre elektromobilitu predpokladá masívny rozmach elektroáut

Na ministerstve hospodárstva sa obnovila pracovná skupina pre elektromobilitu. Má za úlohu hľadať vhodné opatrenia, ktorými sa elektromobilita stane pevnou súčasťou slovenskej ekonomiky.

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) očakáva od roku 2025 masívne zavádzanie elektrických áut na trh. Podľa riaditeľa asociácie Petra Ševceho, dopomôže k tomu predstavený mobilitný balíček Európskej únie. „Napriek tomu, že balíček neobsahuje priamo vzdanie sa technologickej neutrality a nenavrhuje záväzné ciele pre podiel predaja elektrických áut, predstavené povinné limity na produkciu emisií oxidu uhličitého u nových vozidiel v rokoch 2025 a 2030 sú z technologického hľadiska dosiahnuteľné len masívnym zavádzaním elektrických áut,“ myslí si Ševce.

Navrhnutý povinný cieľ pre produkciu emisií oxidu uhličitého nových áut v roku 2030 je o 30 % nižší ako v súčasnosti platná maximálna hranica 95 gramov emisií oxidu uhličitého na kilometer, ktorú majú výrobcovia automobilov dosiahnuť do roku 2021. Očakávaný cieľ Európskej komisie je podiel 30 % čistých áut na predaji nových vozidiel v roku 2030. „Návrh Európskej komisie preto dáva automobilkám stále možnosť využiť viaceré technológie na naplnenie cieľov, v realite však ide len o otázku, či sa automobilky rozhodnú presadzovať viac čisté elektrické autá alebo ich plug-in hybridné alternatívy,“ dodal Ševce.

SEVA volá po otvorenej diskusii o ďalšom výraznejšom rozvoji elektromobility na Slovensku. „Vzhľadom na silu slovenského automobilového a energetického priemyslu, vysoký bezemisný podiel výroby elektrickej energie a inovačný potenciál je pre Slovensko kľúčové zaujať v oblasti vedúcu a aktívnu úlohu. V súčasnosti dochádza k obnoveniu aktivít užšej pracovnej skupiny k elektromobilite pod vedením Ministerstva hospodárstva SR. Pracovná skupina má za úlohu hľadať vhodné opatrenia, ktorými sa elektromobilita stane pevnou súčasťou našej ekonomiky, rozvoja a bežného života,“ konštatoval Ševce.

Komisia predstavila aj niekoľko návrhov, akým spôsobom podporiť zavádzanie áut na alternatívne pohony do praxe. Jedným z nich je napríklad proces verejného obstarávania a jeho úprava tak, aby verejné inštitúcie mohli ísť príkladom a obstarávali a viac využívali napríklad elektrické autá. Taktiež komisia vyčlenila 800 miliónov eur na podporu rozvoja infraštruktúry. Na rozvoj vývoja a výroby batérií, u ktorých Európa zaostáva za USA a juhovýchodnou Áziou, je vyčlenených ďalších 200 miliónov eur.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu bola založená 17. apríla 2012 v Bratislave, s cieľom zastupovať a podporovať rozvoj dopravy a dopravnej infraštruktúry pre osobné i úžitkové elektrické vozidlá na Slovensku. Členovia SEVA sú spoločnosti GreenWay, Západoslovenská energetika, VSE/innogy, Slovenské elektrárne, ABB, IFT InForm Technologies, RIDE, Atos IT Solutions and Services, GO4, Branconsulting, Plus Energia a Zero Emission.

Článok publikovaný:

  • Share on Linked In