Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Fakulta v najlepších rokoch

Od roku 1991 ponúka Fakulta managementu UK v Bratislave študijný program budovaný podľa vzoru amerických univerzít. Čoraz viac sa však na tento program hlásia pracujúci, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti. O tom, kam smeruje fakulta, hovorí jej dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

* Koncom minulého roka oslávila fakulta 25. výročie založenia. Ako sa cíti takáto mladá fakulta pod plášťom najväčšej a najstaršej univerzity na Slovensku?

Áno, sme druhou najmladšou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a sme hrdí na značku Univerzity Komenského, ktorá zastrešuje 13 fakúlt.

* Aká je uplatniteľnosť absolventov fakulty managementu v praxi?

Je pre nás potešením, že môžeme evidovať najvyššie nástupné platy svojich absolventov spomedzi všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku, a tiež dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov.

* Stále viac potenciálnych záujemcov o štúdium je z radov zamestnaných ľudí, ktorí chcú získať, prípadne si doplniť nadobudnuté vzdelanie. Ponúka fakulta managementu okrem dennej formy aj inú formu štúdia?

Áno, dokonca môžeme konštatovať dlhodobo rastúci záujem o štúdium manažmentu externou formou medzi zamestnanými, ktorí si takto dopĺňajú svoje vzdelanie a podporujú tak svoj kariérny rast. Externé štúdium ponúkame pre prvý aj druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe manažment. Magisterské štúdium je tiež vhodným manažérskym vzdelávaním aj pre ľudí, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie, ale majú záujem omanažérsku profiláciu. Fakulta managementu každoročne prijíma veľký počet bakalárov z iných vysokých škôl, ktorí si dopĺňajú druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe manažment.

* Čo externistom ponúkate navyše oproti konkurenčným fakultám s príbuzným študijným programom?

Okrem zaujímavo vystavaných študijných plánov citlivo reflektujeme požiadavky záujemcov, týkajúce sa organizácie a priebehu výučby. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť zamestnanej časti populácie, prispôsobujeme metódy a časové harmonogramy výučby tejto skutočnosti. Externisti si u nás môžu vybrať štúdium počas týždňa vo večerných hodinách alebo cez víkendy. Do výučby na externom štúdiu sú zapojení tí najlepší pedagógovia z radov pedagogických zamestnancov fakulty, ako aj odborníci z praxe.

* Aké ocenenia fakulta za 25 rokov existencie získala?

Fakulta managementu UK si vybudovala imidž kvalitnej školy s vysokým renomé dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Od roku 2008 je FM UK každoročne ako jediná zo Slovenska zaradená do rebríčka najlepších Business Schools a je súčasne ocenená hodnotením Excellent Business School. Taktiež podľa Trendence Graduate Barometer, najväčšieho študentského prieskumu realizovaného v Európe, získava od svojich študentov podľa väčšiny kritérií najlepšie hodnotenie spomedzi fakúlt na Slovensku a nadpriemerné hodnotenie aj z európskeho pohľadu.

* Aké formy spolupráce rozvíjate s firemnou praxou?

Okrem neformálnych pracovných kontaktov jednotlivých pedagógov, fakulta podpísala mnohé zmluvy o spolupráci s významnými partnermi z praxe ako napríklad ATOS Slovensko, Microsoft Slovakia, SAP Slovensko, Google, EuroCloud, ktoré sú príkladom vzájomne prospešného dlhodobého vzťahu medzi súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami.

* Aké ďalšie aktivity okrem vzdelávacích vaša škola rozvíja, aby sa udržala na „špičke ľadovca“ fakúlt s manažérskym zameraním?

Na fakulte pôsobia rôzne pridružené platformy, ktoré majú za cieľ dopĺňať vzdelávacie programy fakulty ako napríklad Centrum ďalšieho vzdelávania, Poradenské a Rozvojové Centrum, Centrum edukačného manažmentu, Digital Marketing Club, ktoré umožňujú študentom využiť a rozvíjať ich potenciál v praxi, a to prostredníctvom integrácie ich znalostí a inovatívnych myšlienok pri riešení konkrétnych problémov podnikov a podnikateľov.