Fakulta v najlepších rokoch

Od roku 1991 ponúka Fakulta managementu UK v Bratislave študijný program budovaný podľa vzoru amerických univerzít. Čoraz viac sa však na tento program hlásia pracujúci, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti. O tom, kam smeruje fakulta, hovorí jej dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

* Koncom minulého roka oslávila fakulta 25. výročie založenia. Ako sa cíti takáto mladá fakulta pod plášťom najväčšej a najstaršej univerzity na Slovensku?

Áno, sme druhou najmladšou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a sme hrdí na značku Univerzity Komenského, ktorá zastrešuje 13 fakúlt.

* Aká je uplatniteľnosť absolventov fakulty managementu v praxi?

Je pre nás potešením, že môžeme evidovať najvyššie nástupné platy svojich absolventov spomedzi všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku, a tiež dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov.

* Stále viac potenciálnych záujemcov o štúdium je z radov zamestnaných ľudí, ktorí chcú získať, prípadne si doplniť nadobudnuté vzdelanie. Ponúka fakulta managementu okrem dennej formy aj inú formu štúdia?

Áno, dokonca môžeme konštatovať dlhodobo rastúci záujem o štúdium manažmentu externou formou medzi zamestnanými, ktorí si takto dopĺňajú svoje vzdelanie a podporujú tak svoj kariérny rast. Externé štúdium ponúkame pre prvý aj druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe manažment. Magisterské štúdium je tiež vhodným manažérskym vzdelávaním aj pre ľudí, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie, ale majú záujem omanažérsku profiláciu. Fakulta managementu každoročne prijíma veľký počet bakalárov z iných vysokých škôl, ktorí si dopĺňajú druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe manažment.

* Čo externistom ponúkate navyše oproti konkurenčným fakultám s príbuzným študijným programom?

Okrem zaujímavo vystavaných študijných plánov citlivo reflektujeme požiadavky záujemcov, týkajúce sa organizácie a priebehu výučby. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť zamestnanej časti populácie, prispôsobujeme metódy a časové harmonogramy výučby tejto skutočnosti. Externisti si u nás môžu vybrať štúdium počas týždňa vo večerných hodinách alebo cez víkendy. Do výučby na externom štúdiu sú zapojení tí najlepší pedagógovia z radov pedagogických zamestnancov fakulty, ako aj odborníci z praxe.

* Aké ocenenia fakulta za 25 rokov existencie získala?

Fakulta managementu UK si vybudovala imidž kvalitnej školy s vysokým renomé dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Od roku 2008 je FM UK každoročne ako jediná zo Slovenska zaradená do rebríčka najlepších Business Schools a je súčasne ocenená hodnotením Excellent Business School. Taktiež podľa Trendence Graduate Barometer, najväčšieho študentského prieskumu realizovaného v Európe, získava od svojich študentov podľa väčšiny kritérií najlepšie hodnotenie spomedzi fakúlt na Slovensku a nadpriemerné hodnotenie aj z európskeho pohľadu.

* Aké formy spolupráce rozvíjate s firemnou praxou?

Okrem neformálnych pracovných kontaktov jednotlivých pedagógov, fakulta podpísala mnohé zmluvy o spolupráci s významnými partnermi z praxe ako napríklad ATOS Slovensko, Microsoft Slovakia, SAP Slovensko, Google, EuroCloud, ktoré sú príkladom vzájomne prospešného dlhodobého vzťahu medzi súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami.

* Aké ďalšie aktivity okrem vzdelávacích vaša škola rozvíja, aby sa udržala na „špičke ľadovca“ fakúlt s manažérskym zameraním?

Na fakulte pôsobia rôzne pridružené platformy, ktoré majú za cieľ dopĺňať vzdelávacie programy fakulty ako napríklad Centrum ďalšieho vzdelávania, Poradenské a Rozvojové Centrum, Centrum edukačného manažmentu, Digital Marketing Club, ktoré umožňujú študentom využiť a rozvíjať ich potenciál v praxi, a to prostredníctvom integrácie ich znalostí a inovatívnych myšlienok pri riešení konkrétnych problémov podnikov a podnikateľov.

  • Share on Linked In