Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos Urban Data Platform brengt Smart Cities in een stroomversnelling

Amstelveen, 19 juli 2021 – Atos introduceert het Urban Data Platform, waarmee zij de totstandkoming van Smart Cities faciliteert door overheden te ondersteunen in hun missie slimme en geïntegreerde oplossingen te bieden aan burgers en bedrijven. Dit hoogwaardige platform stelt steden in staat grote hoeveelheden waardevolle data te analyseren die worden ontsloten via één uitgebreid ecosysteem van Smart City-diensten, -toepassingen en intelligente devices. Het platform beheert en ontsluit deze data via de operationele domeinen van steden en biedt veilige toegang tot al deze gegevens en dashboards voor het monitoren van data-gedreven diensten.

Het Atos Urban Data Platform is gebaseerd op de ontwerpbeginselen van Atos Digital Hub, dat eveneens tijdens de jaarlijkse Atos Technology Days is gelanceerd. Het platform is gefundeerd op open source-technologieën en op strikte regelgeving voor de waarborging van security en de integriteit van de data die via het platform worden verzameld, opgeslagen en ontsloten. Het fungeert als de ruggengraat van door data-gedreven steden en als katalysator van een data-economie. Veel steden en lokale overheden moeten voldoen aan duurzame doelstellingen, onder meer door het bieden van dienstverlening via slimme IoT-devices. Dit vraagt om een geïntegreerde ontsluiting van diensten aan burgers en bedrijven. Terwijl de meeste steden zich baseren op een een verticale aanpak, waarbij zij zich focussen op een afzonderlijk onderdeel of dienst, zoals straatverlichting, richt Atos zich op een horizontaal gelaagd aanbod om de voordelen die het combineren van data uit verschillende bronnen maximaal te benutten:

  • Luchtkwaliteit en mobiliteit – het verzamelen en ontsluiten van data over verkeersstromen, de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, alternatieve transportmodules en de presentatie hiervan via een zeer toegankelijk platform. Dit stelt burgers in staat goed onderbouwde keuzes te maken en reisschema’s real time vast te stellen en beheren. Deze collaboratieve aanpak kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeersdrukte in steden, parkeren eenvoudiger maken en de luchtkwaliteit verbeteren.
  • Energietransitie – steden worden in staat gesteld de lokale energietransitie te ondersteunen door het vergroten van het bewustzijn onder burgers en door hen te stimuleren zelf systemen voor het genereren van zonne-energie te plaatsen en uit te breiden. Dit bestaat onder meer uit de installatie van systemen op de daken van publieke gebouwen. Door de distributie van het overschot aan energie aan burgers die hieraan willen deelnemen, zal de interesse om te investeren in deze energiesystemen naar verwachting toenemen.

Het Atos Urban Data Platform kan ook op tal van andere terreinen worden toegepast, zoals in de gezondheidszorg of de beveiliging. Het platform integreert verschillende IoT-functionaliteiten om een verzameling van data te kunnen analyseren en presenteren. De oplossing is onderdeel van de hybride cloud, uiterst schaalbaar en geschikt voor de opslag van historische data en indicatoren die met elkaar zijn verbonden met behulp van kunstmatige intelligentie. Het platform maakt daarnaast gebruik van ingebedde server-technologie om storingen te minimaliseren, de privacy te waarborgen en de levering van diensten te optimaliseren. Het platform is in staat elk bestaand systeem te integreren en ondersteunt de monitoring van ingebedde systemen. Ook voldoet de infrastructuur aan internationale open standaarden op basis van OASC1 en is het gebaseerd op open source-technologieën (powered by FIWARE2). Daarnaast wordt het Urban Data Platform verrijkt met het Computer Vision Platform van Atos, de meest uitgebreide AI Video & Image Analytics-oplossing die in de markt beschikbaar is.

“Een Smart City is een door data gedreven stad. Steeds meer steden staan voor de uitdaging een ecosysteem te creëren met als doel services en data te ontsluiten en het Atos Urban Data Platform biedt een zogeheten ‘platform-of-platforms’-aanpak. Dit betekent dat zij data van verschillende Smart City-platforms bundelt, wat een effectief beheer van data mogelijk maakt op het gebied van veiligheid, mobiliteit en nutsvoorzieningen”, vertelt Luiz Domingos, CTO Public Sector & Defense van Atos. “Het succes van door data gedreven steden is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de beschikbare informatie en dat maakt het belang van de nauwkeurigheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van deze data alleen maar groter.”

Atos ondersteunt op dit gebied al verschillende steden, zoals Eindhoven, waar zij big data inzet om real time en snel op veiligheidsincidenten te kunnen reageren om de veiligheid in het drukbezochte uitgaansgebied Stratumseind te waarborgen.

Atos is gepositioneerd als leider in Smart Cities door IDC. Bezoek voor meer over het Urban Data Platform van Atos: https://atos.net/en/lp/urban-data-platforms

Over Atos

Atos is toonaangevend in digitale transformaties met een pro forma jaaromzet van meer dan 11 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan 105.000 collega’s in 71 landen. Atos is de Europese leider in Cloud, Cybersecurity en High Performance Computing. Zij vervult een voortrekkersrol bij het aanbieden van diensten en producten die zijn gericht op CO2-reductie en richt zich op veilige en duurzame digitale transformaties voor haar klanten. Atos opereert onder de namen Atos en Atos | Syntel en staat als SE (Societas Europaea), genoteerd aan de CAC40 Paris stock index.

Het is de missie van Atos om mede vorm te geven aan de toekomst van informatietechnologie. Haar expertise en diensten ondersteunen de ontwikkeling van kennis, onderwijs en onderzoek gebaseerd op een multiculturele aanpak en dragen bij aan wetenschappelijke en technologische excellentie. Wereldwijd stelt de Groep haar klanten, medewerkers en burgers in staat op een bewuste en duurzame manier te leven, werken en zich te ontwikkelen in een veilige informatie omgeving.

Voor meer informatie: atos.net/nederland

Contact:

Atos – Marianne Hewlett | marianne.hewlett@atos.net | 06 30 63 24 30