Atos publiceert 2019 Integrated Report en maakt weg vrij voor duurzame ontwikkeling in ‘nieuwe normaal’

Amstelveen, 16 juni 2020 - Atos heeft het 2019 Integrated Report gepubliceerd, waarin zij haar visie, strategie en financiële en niet-financiële prestaties die zij in 2019 heeft gerealiseerd, uiteenzet. Het rapport geeft inzicht voor welke kansen en uitdagingen de Groep staat en welke initiatieven zijn ontplooid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het 2019 Integrated Report is opgesteld in overeenstemming met het 2019 Registration Document en aanbevelingen gebaseerd op de standaardoptie Comprehensive van het Global Reporting Initiative (GRI).

In een periode waarin de wereld zich in een crisis bevindt die zijn gelijke niet kent, laat Atos in haar geïntegreerde rapportage zien hoe duurzaamheid is verankerd in al haar activiteiten op basis van haar ‘statement of purpose’. Atos is ook in ‘het nieuwe normaal’ volledig toegerust om klanten op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Terwijl de veiligheid van haar medewerkers gedurende de hele Covid-19 de hoogste prioriteit heeft, rust Atos hen tegelijkertijd uit met alle nodige nieuwe skills en competenties om zich te kunnen aanpassen aan de digitale wereld.

"Dit 2019 Integrated Report geeft een indruk van de zich voortdurend evoluerende duurzame ambities van Atos. Zo kunnen economische prestaties in een voortdurend veranderende wereld niet los worden gezien van duurzame en maatschappelijke ambities. De crisis waarin we ons nu bevinden, versterkt de ontwikkeling richting een CO2-neutrale en meer leefbare wereld”, vertelt Elie Girard, CEO van Atos. “Atos is uitstekend gepositioneerd om voor al haar stakeholders hierbij toegevoegde waarde te creëren. Ik beschouw het als onze opdracht om klanten te ondersteunen op hun weg naar een CO2-neutrale omgeving.”

De digitale versies van het 2019 Integrated Report en het Registration Document zijn beschikbaar op: https://atos.net/en/lp/integrated-report-2019.

Over Atos Atos is toonaangevend in digitale transformatie met een pro forma jaaromzet van meer dan 11 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan 110.000 collega’s in 73 landen. Het is de Europese leider in Cloud, Cybersecurity en High Performance Computing. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten end-to-end Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications en Digital Workplace-oplossingen. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en opereert onder de namen Atos, Atos|Syntel en Unify. Atos staat genoteerd aan de CAC40 Paris stock index. Het is de missie van Atos om mede vorm te geven aan de toekomst van informatietechnologie. Haar expertise en diensten ondersteunen de ontwikkeling van kennis, onderwijs en onderzoek gebaseerd op een multiculturele aanpak en dragen bij aan wetenschappelijke en technologische excellentie. Wereldwijd stelt de Groep haar klanten, medewerkers en burgers in staat op een bewuste en duurzame manier te leven, werken en zich te ontwikkelen in een veilige informatie omgeving.

Voor meer informatie: atos.net/nederland
Contact: Atos – Marianne Hewlett | marianne.hewlett@atos.net | 06 30 63 24 30

  • Share on Linked In