SK / CZ

Webinár:

Vulnerability ako služba

29. 9. 2022 od 13:00 do 14:00

Nedostatok finančných prostriedkov, expertov v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti núti dodávateľov a odberateľov hľadať efektívne netradičné riešenia poskytovania služieb.

Atos IT Solutions and Services s.r.o. si uvedomuje túto situáciu, a preto pripravuje pre zákazníkov služby, ktoré sú invenčné , odpovedajú očakávanej kvalite a ktoré poskytujú požadovanú pridanú hodnotu.

Forma takto poskytovaných služieb znižuje TCO ako aj záťaž na ľudské zdroje zodpovedných za prevádzku IT a bezpečnosť.

Ak Vás zaujíma ako Atos IT Solutions and Services pristupuje k škálovateľnosti a poskytovaniu inovačnej službe: Vulnerability ako služba, registrujte sa!

Tešíme sa na zaujímavú diskusiu.

Webinárom Vás prevedie Vladimír Brenkuš, Workplace Architect

S pozdravom,

Atos seminár team


Spoločnosť Atos usporiadala podujatie v Brne v dňoch 9- 10. Júna 2022 na tému Kybernetická bezpečnosť vzdravotníctve. Nakoľko sme obdržali pozitívne ohlasy od účastníkov, radi by sme formou online pracovných stretnutí priblížili ďalšie riešenia a technológie z portfólia spoločnosti a ATOS a jeho partnerov zameraných na medicínske prostredie. Za účelom efektívneho plánovania, sme pripravili pre Vás program na nasledujúcich 12 mesiacov, pričom mesačne sa budeme pripomínať notifikáciou, resp. tel. upozornením.


Registrujte sa

Thank you for your interest.You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly