Robotic Process Automation

Automatizační technologie se stále vyvíjejí a jejich cílem je zvyšovat objem vykonané práce. Stále více společností hledá řešení pro zvýšení efektivity v kognitivních a automatizačních platformách. Jednou z nich je automatizace procesů pomocí robotů a automatizačních aplikací (RPA, z angl. Robotic Process Automation). Tato konvergence nízkonákladové a lehko realizovatelné automatizace procesů, která je případně spojená se strojovým učením, analýzou údajů a kognitivními inovacemi, vytváří novou třídu „digitálních pracovníků“.

Přesunutím procesů z lidí na technologii snížíte nebo eliminujete růst nákladů. Inteligentní stroje se učí a přizpůsobují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jsou nejen vysoce přesné, ale mohou navíc urychlovat proces, který mají za úkol dělat.

Technologie RPA založená na cloudu představuje zvrat nejen z hlediska ceny, ale i výkonu, a umožňuje společnostem poskytovat výrazně responzivnější, cílenější, škálovatelné, nákladově efektivnější služby bez velkých nároků na pracovní sílu.

Více informací o robotické automatizaci procesů jako službě

Důvody automatizace procesů nasazením robotů

Separation dash

  • Eliminace opakujících semanuálníchprocesů.
  • Uvolněnírukouzaměstnancůmnaprácis vyšší přidanouhodnotou
  • Zvyšovánínákladůna pracovní síluna rozvíjejících se trzích.
  • Zvýšenárychlostinterakcese zákazníky, dodavateliapartnery.
  • Nižší provoznírizikovdůsledku sníženého(nulového)počtuchyb.
  • Lepší interní reporting a další procesy s jasně definovanými standardními provozními postupy.
  • Nenínutnáinvestice dovýměnysoučasnýchITsystémů.
  • Zajištěníochrany osobních údajůasoukromí.
Více informací o inteligentním RPA

Zaměřtesenařešenís největšímokamžitýmpřínosem

Atos,spoluse svýmrozšířenýmekosystémemsoftwarovýchpartnerů,nabízíjasnýpřístupk zaváděníaimplementaciautomatizacearobotiky. Výstupdatzautomatizovanéhoprocesuse stávávstupempropokročilouanalytiku, vytvářířetězec podnikovýchinformací aneustálýpokrok.

Více informací o poskytovaných řešeních společností SAPVíce informací o poskytovaných řešeních společností IBM

Uplatnění Robotic Process Automation

Správa uživatelských práv

Fakturace

Zpracování plateb

Vytváření finančních výkazů a sestav

People and Talents icon

HR procesy (např. onboarding nových zaměstnanců, změna kmenových dat zaměstnanců atd.)

Zpracování objednávek

Kontaktní osoba

Adam Kapala

Solution Design Architect

Sledujte nebo kontaktujte Adama na:

Nechte nám svůj kontakt!

Thank you for your interest.You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly