Anunt cerere oferte Atos Training

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRL solicită oferte de preț pentru servicii unor cursuri de formare profesională on-line (LOT – 1 – CLOUD/PROGRAMMING/NETWORKING), în cadrul proiectului “Atos Training” Cod Smis 2014+:149246, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Dacă sunteți interesați vă rugăm să ne transmiteți oferta pâna la data de 08.08.2022, ora 12:00.

Documentatia de atribuire, in integralitatea ei, poate fi descarcata prin accesarea site-lui :

https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/34401/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0doc_atribuire_cursuri_on_line_atos_lot1

Ofertele se transmit prin poștă/curierat cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau se depun direct de către ofertanti la adresa Beneficiarului, în termenul indicat în anunț. Ofertele trebuie depuse în colet, atat pe hârtie cât și pe stick/CD etc. Dacă între oferta depusă pe hârtie și oferta transmisă electronic, sunt neconcordanțe în ceea ce privește conținutul acesteia respectiv propunerea tehnică/financiară, primează oferta depusă pe hârtie.

 

Sediul Beneficiarului este: Calea Floreasca, nr.169A, Etaj 2, Sector 1, București, în atenția doamnei POPESCU ADRIANA

 

  • Share on Linked In