Uplatněte svá práva k osobním údajům

  • MM slash DD slash YYYY
    Formát data: MM lomítko DD lomítko RRRR

Informační oznámení o ochraně údajů při tomto zpracovávání

Za tento formulář a toto zpracování odpovídá Data Protection Office (t. j. Kancelář pro ochranu osobních údajů) Skupiny.

Tímto Vás informujeme, že osobní údaje, které se svobodně rozhodnete sdílet, jsou určené k tomu, aby pomohly společnosti Atos odpovědět na Vaši žádost. Tyto údaje budou zpracovávány proto, abychom vybavili Vaši žádost a poskytli Vám přesné informace, nebo abychom podnikli kroky, o které jste požádali.

Vezměte prosím na vědomí, že vyplnění tohoto formuláře může mít za následek přenos Vašich dat jiným relevantním subjektem společnosti Atos, který se může nacházet v jiné zemi nebo mimo Evropskou unii. To nám umožňuje neprodleně postoupit Vaši žádost příslušným DPO (příjemci jsou místní kanceláře pro ochranu údajů podle země, kterou jste zadali při vyplňování formuláře).

Naším pravidlem je vymazat Vaše osobní údaje spojené s touto žádostí po pěti až deseti letech v souladu s Vašimi místními právními předpisy o omezeném časovém období, během kterého můžete podat žalobu (promlčecí doba). Ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna naší vnitroskupinovou politikou informační bezpečnosti a ochrany dat.

Toto zpracování slouží ke splnění naší zákonné povinnosti poskytnout Vám možnost uplatnit Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům, která vyplývá z různých zákonů a nařízení (např. v EU je to GDPR). Další informace naleznete v našich Pravidlech ochrany údajů, které se Vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

Máte právo na přístup k údajům, jejich opravu nebo vymazání, které sdílíte, právo na vyžádání omezení nebo právo namítat proti jejich zpracování, nebo právo na odvolání Vašeho souhlasu, jestliže byl tento udělen. V případě, že byste chtěli uplatnit některé z těchto práv nebo podat stížnost proti subjektu, který zpracovává tento formulář, zašlete, prosím, e-mail na adresu dpo-global@atos.net s následujícím exaktním zněním jeho předmětu: „Uplatnění práv – formulář žádosti atos.net/privacy ‚nebo‘ stížnost – formulář žádosti atos.net/privacy.“