Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Whistleblowing

Chcete-li podat Vaše oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. písemně vč. příloh, lze oznámení podat electronicky prostřednictvím mailové komunikace na tyto uvedené adresy – cz-whistleblowing@eviden.com (v případě oznámení společnosti Eviden Czech Republic) nebo cz-whistleblowing@atos.net (v případě oznámení společnosti Atos Czech Republic).

Dále můžete podat Vaše oznámení ústně či osobně. V takovém případě kontaktujte příslušnou osobu, tj. p. Martina Lisu, email. martin.lisa@eviden.com nebo Radima Koběrského, email: radim.kobersky@eviden.com za účelem dohodnutí způsobu podání oznámení.

Poučení oznamovatele:

A) Oznámení nesmí být anonymní, jinak se k němu nepřihlíží.
B) Oznámení

(1) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2) daně z příjmů právnických osob,

3) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4) ochrany spotřebitele,

5) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7) ochrany životního prostředí,

8) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13) ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo

14) fungování vnitřního trhu3)včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

C) Podáním vědomě nepravdivého oznámení se oznamovatel dopouští přestupku s možností uložení pokuty až do 50.000Kč.

D) Oznámení je možné alternativně podat i na Ministerstvo spravedlnosti popř. zveřejnit.

E) Ostatní práva a povinnosti související s oznámením jsou stanovena v zákoně č. 171/2023 Sb.