Talenti

Stáže pro nastartování vaší kariéry

Stáže jsou vynikající příležitostí pro představení toho, jaké to u nás v Atosu je – jsme hrdí na to, že každý rok můžeme přivítat v našich týmech po celém světě stovky stážistů a nabídnout jim možnost pracovat s novými lidmi, naučit se novým metodám a přenést do praxe to, co se naučili ve škole.

V závislosti na typu stáže, na kterou se u nás hlásíte, u nás strávíte buď 3, 6 nebo 12 měsíců. Propojíme vás s kolegy, kteří budou působit jako vaši poradci a zároveň vám budou každodenní podporou v kanceláři a na které se budete moci obrátit s dotazy důležitými pro rozvoj vaší kariéry.

Mimo stáží, které nabízíme ve vaší zemi, se na nás můžete obrátit i ohledně mezinárodních příležitostí, které nabízíme studentům, jež mají zkušenosti s více jazyky a kteří disponují potřebnými schopnostmi a přizpůsobivostí potřebnou k práci na mezinárodních projektech. Naši zahraniční stážisté jsou podporováni v rámci celého programu—je jim například poskytnuta interní elektronická příručka, která podrobně popisuje místní zvyklosti v jejich nové zemi nebo možnosti zúčastnit se diskuzí s vrcholovým vedením, kde mají příležitost nahlédnout do místních podnikatelských iniciativ a kariérních možností.

Všem našim stážistům nabízíme skutečné pracovní zkušenosti a zapojujeme je do našeho podnikatelského prostředí a do projektů—společně tak zajistíme, že stáže jsou ku prospěchu jak našim stážistům, tak ku prospěchu naší společnosti.

Co očekáváme od absolventů?

V této době bleskových změn v technologiích je nalezení těch pravých absolventů vyškolených v nejnovějších dovednostech rozhodující pro to, aby Atos mohl docílit své vize stát se digitálním partnerem pro naše klienty. Aby absolventi mohli být co možná nejlepšími partnery pro naše klienty a spolupracovníky při nalézaní inovací, musí mít vyvážený profil zahrnující jak obchodní tak i sociální aspekty.

Atos nabízí širokou profesní perspektivu a možnost vybudovaní si uspokojující kariéry v technických i obchodních odvětvích. Najdete nás po celém světě a nabízíme širokou škálu profesionálních služeb—s tím souvisí naše vzdělávací programy, které jsou dostupné napříč všemi našimi kompetencemi a po celém světě, se zvláštním zaměřením na zaměstnance v raných fázích jejich kariéry.

K dispozici je široká škála kariérních příležitostí, stejně jako pravidelné vzdělávací programy v rámci naší platformy Atos University. To znamená, že absolventi, kteří se připojují k týmu Atos, jsou vybaveni dovednostmi a znalostmi, které potřebují k úspěšné kariéře a jsou průběžně informováni o nových technologiích a postupech.

Od počátku vaší kariéry u Atosu budete vystavováni náročným obchodním projektům a iniciativám, které posílí vaše schopnosti a povzbudí vás k tomu, abyste neustále rozvíjeli vaše dovednosti. Chceme, abyste se stali nejlepšími v tom, co děláte a ze zkušenosti víme, že nejlepším způsobem je „to zažít“, ne si o tom pouze nechat vyprávět!

Připojte se k nám jako stážista/stážistka. Nabídneme vám školení přímo na pracovišti a náležitou podporu, nasměrujeme vás abychom vám pomohli utvářet vaši kariéru a rozvíjet vaši osobnost.