Bezpečná a spolehlivá digitalizace

Typy problémů

Naši zákazníci z řad výrobních společností se u svých průmyslových řídících systémů (Industrial Control System – ICS) stále častěji potýkají s těmito typy problémů.

 • Digitalizace výroby přináší nutnost propojovat ve výrobní síti historická a nová zařízení.
 • Historické řídící technologie nejsou stavěny na fungování v aktuálním digitálním ekosystému.
 • Nové technologie nepočítají se specifickými vlastnostmi a zranitelnostmi starších řídících systémů.
 • Koexistence nových a starších řídících technologií ve společné síti může způsobovat řadu nestandardních situací s přímým dopadem na provozní spolehlivost výrobní infrastruktury.
 • Digitalizace otevírá nové cesty pro úmyslné nebo zavlečené kybernetické útoky.

Co Vám zajistíme

V prostředí citlivých ICS/SCADA/OT sítí dnes dokážeme bezpečně zajistit:

 • Zjišťování zařízení připojených do sítě
 • Inventarizaci všech prvků
 • Identifikaci známých zranitelností
 • Optimalizaci struktury a zabezpečení sítě
 • Dynamickou vizualizaci topologie a provozu v síti
 • Detekci anomálií v síťovém provozu
 • Okamžitou reakci
 • Integraci na dohledové systémy typu SIEM
 • Nadstavbové služby SOC

Další řešení

Kromě bezpečnosti realizujeme v digitalizaci výroby celou řadu dalších řešení jako například:

 • Zákaznická řešení Industrial Internet of Things (IIoT)
 • Integrace IIoT, výrobních, provozních a ERP systémů
 • Pokročilé vyhodnocování a analýzy dat
 • Implementace a úpravy výrobních řídících systémů
 • Robotická procesní automatizace
 • Digitální pracoviště a bezpapírová výroba
 • Školení a vizualizace ve virtuální a rozšířené realitě
 • Zabezpečené komunikační systémy
 • Ochrana duševního vlastnictví

Kontaktní osoba

Tomáš Hlavsa

Head of Big Data & Cyber Security

Sledujte nebo kontaktujte Tomáše na:

Nechte nám svůj kontakt!

Thank you for your interest.You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly