Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Obecné objednací podmínky Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

1. Platnost obecných objednacích podmínek

  • Tyto obecné objednací podmínky upravují závazná pravidla pro realizaci dodávek zboží a služeb na základě písemné objednávky, vystavené společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o. (dále jen „objednatel“), a potvrzené příjemcem objednávky (dále jen “dodavatel”). Každá jednotlivá objednávka se řídí těmito obecnými objednacími podmínkami. V případě rozporu ustanovení uvedených v objednávce a v těchto obecných objednacích podmínkách, mají přednost ustanovení uvedená v konkrétní objednávce objednatele.

2. Objednávka a potvrzení objednávky

  • Objednávka vstupuje v platnost dnem vystavení ze strany objednatele; smluvní vztah na jejím základě je účinný dnem jejího potvrzení ze strany dodavatele. Dodavatel je povinen uvědomit objednatele o potvrzení nebo odmítnutí objednávky prokazatelným způsobem, a to ve lhůtě do 2 (dvou) pracovních dnů od obdržení objednávky, není-li v jednotlivých případech objednatelem stanoveno jinak. Za prokazatelný způsob se považuje i doložená faxová zpráva nebo doložená zpráva zaslaná elektronickou cestou od oprávněné osoby dodavatele.
  • Objednatel může objednávku odvolat kdykoli před jejím písemným potvrzením ze strany dodavatele.
  • Tyto obecné objednací podmínky se vztahují i na smluvní vztah vzniklý na základě splnění objednávky dodavatelem. Jestliže se potvrzení a/nebo plnění dle objednávky odchyluje od sjednaného obsahu plnění objednávky, je objednatel takovou objednávkou vázán, jen pokud odchýlení od objednávky dodavateli předem písemně nebo elektronickou formou (tzn. emailem) odsouhlasil. Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele je objednatel vázán, jen pokud je objednatel dodavateli výslovně písemně (tj. vč. emailem) předem odsouhlasil. Přijetí dodávky a/nebo služby od dodavatele ani platba ze strany objednatele neznamená udělení takového souhlasu objednatelem.