Digitální transformace

Industry 4.0

Co vám může digitalizace přinést?

  • zefektivnění produkce,

  • zvýšení konkurenceschopnosti podniku

  • snížení podílu lidské práce na celkové produkci společnosti

  • omezení chybovosti 

  • lepší využití potenciálu lidí, kteří ve firmě pracují

Více informacíBezpečná digitalizace newsletter

Proč právě Industry 4.0.?

Cíle zavádění Industry 4.0 mohou být v každé firmě jiné, komplexní i parciální. Může jít například o růst konkurenceschopnosti společnosti jako takové, případně o zvýšení její atraktivity na trhu. Toho lze dosáhnout snížením podílu lidské práce na celkové produkci společnosti, zvýšením produktivity, omezením chybovosti nebo lepším využitím potenciálu lidí, kteří ve firmě pracují.

Parciálním cílem může být zavedení mobilní nebo prediktivní údržby, která zvýší plynulost výroby a prodlouží životnost strojů. Vzájemná komunikace po ose stroj – člověk – znalostní databáze dokáže totiž zvýšit efektivitu lidí, kteří se na údržbě podílejí.

K realizaci cílů však dochází v různém prostředí. Příkladem může být výrobce OEM, který vyrábí produkt na míru pro vícero klientů. Fungování takovéhoto výrobce se bude případ od případu zásadně lišit. U každého lze předpokládat jiné strojní vybavení, odlišné budou i jeho informační systémy.

Z těch bude pravděpodobně používat systémy MES (Manufacturing Execution System), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning) či CRM (Customer Relationship Management). Firma však může disponovat všemi nebo pouze vybranými řešeními a i ta mohou být od různých výrobců.

Se svými zákazníky může taková firma komunikovat různými kanály, přímo ale i zprostředkovaně. Externí prostředí však nelze zúžit pouze na klienty.

Patří do něj i dodavatelé, spolupracující firmy a podobně. Nelze zapomenout ani na využívání lidských zdrojů. I ty mohou být do výrobního procesu zapojeny v různé míře, zejména v závislosti na úrovni automatizace výroby.

Při zavádění Industry 4.0 je proto třeba mít celkový obraz o společnosti, jejím fungování, specifikách a podobně. Zásadní je celková vize firmy, včetně toho, čeho chce přechodem na Industry 4.0 dosáhnout.

Naši odborníci

  Tomáš Hlavsa

Head of Big Data & Cyber Security

Sledujte nebo kontaktujte Tomáše na:

  Martin Hafinec

Client Manager IDM

Sledujte nebo kontaktujte Martina na:

Nechte nám svůj kontakt!