Digitální transformace

Digitalizace / Industry 4.0

Díky možnostem, které přináší nové technologie, je podnikání rychlejší, konkurence ostřejší a svět menší.

 • V mnoha odvětvích dochází k zásadním technologickým změnám, trh se mění a konkurence se dramaticky zvyšuje.
 • Zatímco dříve byl váš konkurent typicky ze stejné země, dnes může být z jiného konce světa. U vás doma soutěží firma ze Seattlu v USA, s firmou z Hangzhou v Číně, a dříve nebo později to bude podobné ve Vaší firmě.
 • Zatímco dříve trval vývoj nového produktu několik let, dnes zákazníci očekávají inovace v řádu měsíců.
 • Zatímco dříve byly dodavatelské řetězce nasmlouvané na několik let, nyní se mění dodavatelé v řádu týdnů a firmy musí reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků.

Je na to vaše firma připravena?

Jste schopni konkurovat svými výrobky nebo službami? Víte, v čem jste lepší než Vaše konkurence a které parametry Vašeho výrobku nebo služby jsou pro Vašeho zákazníka rozhodující?

Je Vaše výroba efektivní a flexibilní? Máte přehled o reálném využití vaší výrobní technologie? Umíte naplánovat vaši výrobu tak abyste byli schopni flexibilně reagovat na požadavky zákazníků?

Jste připraveni rychle a efektivně spolupracovat s dodavateli a zákazníky z různých částí světa? Jsou Vaše procesy a informační systémy připraveny pro takovou spolupráci? Umíte komunikovat a sdílet informace o svých produktech a technologiích rychle, efektivně, a zároveň bezpečně?

Jsou vaše administrativní procesy automatizované a efektivní? Víte, jak zpracováváte data o vašich zákaznících a jejich objednávkách? Víte, jak sdílíte data se svými dodavateli?

Abychom Vám pomohli reagovat na změny na trhu a podpořili Váš business, připravili jsme pro Vás portfolio řešení, které Vám pomůže být rychlejší, efektivnější a flexibilnější, vyrábět kvalitněji, a především být lepší než vaše konkurence.

ATOS řešení pro efektivní využití výrobní technologie, snižování nákladů ve výrobě a řízení kvality

 • Umožníme Vám sledovat skutečný stav využití výrobní technologie, sledovat a zobrazovat klíčové parametry výrobních strojů a zařízení a tím zvýšit jejich reálné využití – OEE.
 • Máme řešení pro sledování výrobku v průběhu výroby, umíme sledovat jeho fyzickou polohu i technologické parametry za jakých byl vyroben a pomůžeme Vám vytvořit rodný list výrobku.
 • Sledováním konkrétního výrobku a parametrů při jeho výrobě Vám pomůžeme identifikovat které výrobní zařízení nebo technologie způsobuje nekvalitu a neshody ve výrobě.
 • Pomůžeme Vám snížit spotřebu energií – umíme sledovat a zobrazovat skutečné spotřeby energií a pomoci Vám najít možné úspory.

ATOS řešení pro lepší plánování a rychlejší reakci na požadavky zákazníků

 • Pomůžeme Vám propojit vaše informační a výrobní systémy a procesy při zpracování objednávek a jejich výrobě a tím Vám umožníme rychleji reagovat na požadavky vašich zákazníků.
 • Zvýšíme flexibilitu Vaší výroby, pomůžeme Vám implementovat systémy pro plánování a sledování výroby včetně využití reálných dat z výroby a dostupnosti konkrétních výrobních technologií.

ATOS řešení pro snížení nákladů v administrativě a IT

 • Pomůžeme Vám efektivně navrhnout, implementovat, využívat a řídit vaši IT infrastrukturu a snížit náklady na jejich údržbu a provoz.
 • Propojíme Vaše IT systémy a procesy ať horizontálně – od vašeho zákazníka, přes vaši firmu až k vašim dodavatelům, i vertikálně od vaší výrobní technologie až po vaše informační systémy.
 • Můžeme pro Vás vaši IT infrastrukturu spravovat i provozovat, budeme Vám garantovat její dostupnost i SLA a tím Vám umožníme věnovat se vašemu core businessu.
 • Podpoříme Vás při migraci vašeho IT nebo jednotlivých aplikací do Cloudového prostředí.

ATOS řešení pro efektivní sdílení informací a automatizaci administrativních procesů

 • Pomůžeme Vám propojit různé zdroje informací a dat – ať si jedná o Informační systémy, o Automatizační systémy nebo systémy z oblasti PDM/PLM – Product Life Cycle Management a tím zjednodušit sdílení dat s vašimi dodavateli i zákazníky a rychleji reagovat na požadavky zákazníků

ATOS řešení pro informační bezpečnost

 • Pomůžeme Vám reagovat na hrozby v oblasti informační bezpečnosti a zavést a implementovat jednotnou bezpečnostní politiku a bezpečnostní řešení přes celou vaši infrastrukturu jak v oblasti IT tak v oblasti Automatizace a řídících systémů technologie.
 • Ochráníme vaše citlivá data a informace ve vašich systémech a pomůžeme Vám zabránit jejich neoprávněnému sdílení a případných krádeží ať již zvenčí anebo i zevnitř.
 • Pomůžeme Vám implementovat systémy pro řízení přístupů – jak fyzických přístupů ať již do firmy nebo na konkrétní místa nebo do vyhrazených prostorů – tak přístupů do informačních i výrobních systémů. Pomůžeme Vám jednoznačně identifikovat uživatele a sledovat jejich činnost jak v informačních systémech, tak ve výrobě.

Co vám může ATOS řešení přinést?

1. Zvýšení konkurenceschopnosti podniku

2. Rychlejší reakci na požadavky zákazníků

3. Flexibilní a Efektivní výrobu

4. Zvýšení kvality a omezení chybovosti

5. Snížení podílu lidské práce na celkové produkci společnosti

6. Lepší využití potenciálu lidí, kteří ve firmě pracují

Nevíte kde začít?

Pomůžeme Vám s přípravou strategie využití nových technologií pro zvýšení efektivity, flexibility, kvality a rychlosti vaší firmy. Posoudíme současný stav implementace digitálních technologií a pomůžeme Vám zpracovat a připravit projekt a případně i řídit implementaci projektu Digitalizace ve vaší firmě.

Naši odborníci

Martin Hafinec

Client Manager IDM

 

Jiří Bavor

Client Executive Partner Manufacturing

 

Radek Šimek

Presale consultant/portfolio development

 

Nechte nám svůj kontakt!

Thank you for your interest.You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly