Digitální transformace

Digitální vzdělávání

Co je digitální vzdělávání?

Moderní technologie otevírají zcela nový svět vzdělávacích příležitostí. Současným trendem je proto návrat ke škole hrou a k vytváření soutěživého prostředí, které ke vzdělávání motivuje.

Na míru šité řešení

Dynamické prostředí přináší do dnešní firmy mnoho výzev. Věci jsou neustále v pohybu, to co bylo trendem včera dnes už nestačí a zítra bude zapomenuté. Firmy které ustrnou, digitální transformace zaskočí a přeskočí.

Ve firmách je poptávka po nástrojích, které umožňují odevzdávání zkušeností ve standardní kvalitě a které budou současně na míru ušité potřebám společnosti.

V současné době již dozrály podmínky pro široké nasazení moderních technologií k elektronickému vzdělávání nejen při přípravě uchazečů o zaměstnání, ale i přímo zaměstnanců v podnicích.

Dalším příkladem využití nástrojů digitálního vzdělávání je standardní povinný obsah – například školení o bezpečnosti práce či o nastavení souladu s pravidly organizace. E-learning v tomto případě přináší jak zaměstnavatelům tak i zaměstnancům obrovskou flexibilitu. Dokáží se vzdělávat v kratší době a za výrazně nižší náklady.

Vzniká i obrovská příležitost pro HR oddělení, která mohou získat nástroje k řízení lidských zdrojů od fáze jejich získávání až po prohlubování kvalifikace. Příkladem může být portál pro uchazeče, který otestuje jejich vědomosti a ušetří čas při prvotním výběru nejvhodnějších kandidátů či digitální vzdělávací obsah, který pracovníkům poskytne nové informace, které potřebují k rozvoji svých dovedností moderní, interaktivní formou.

Zaměření na praxi

Řešením je vzdělávací systém a digitální vzdělávací obsah na míru, zaměřený na potřeby praxe, který je přes internetový portál dostupný kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení.

Společnost Atos dokáže pokrýt celý životní cyklus digitálního vzdělávání – od výběru nejvhodnějšího vzdělávacího systému a jeho integrace s informačním systémem zákazníka, přes přípravu vzdělávacích plánů ve spolupráci s experty schopnými reflektovat potřeby praxe, až po výrobu digitálního vzdělávacího obsahu a jeho plošné rozšíření včetně provozní podpory.

Atos nabízí transformaci vzdělávacího prostředí na novou úroveň podporovanou digitálními technologiemi, která přináší nový rozměr vzdělávání a spolupráce jak učitelům a studentům ve škole, tak i personalistům, lektorům a zaměstnancům ve firmě.

Samozřejmostí v portfoliu společnosti Atos jsou i další související služby jako například implementace digitálního vzdělávání, integrace s existujícími podnikovými systémy nebo datová centra pro digitální obsah, stejně tak jako i správa identit, bezpečnost

a risk management, který je v portfoliu společnosti Atos zastoupen kvalitními řešeními.

Novinkou v portfoliu společnosti Atos je řešení transformující klasické učebny na moderní digitální infrastrukturu virtuálních učeben. Tento prostor spojuje prezenční, distanční a elektronickou formu vzdělávání. Výrazně šetří náklady zaměstnanců i školitelů na cestování, zkracuje čas potřebný k vyškolení většího množství zaměstnanců. Zákazníkům tak umožňuje získat konkurenční výhodu, kterou oceňují zejména při zkrácení času při uvádění nových produktů na trh.

Nechte nám svůj kontakt!