Digitální transformace

Digitální vzdělávání

Co je digitální vzdělávání?

Moderní technologie otevírají zcela nový svět vzdělávacích příležitostí. Současným trendem je proto návrat ke škole hrou a k vytváření soutěživého prostředí, které ke vzdělávání motivuje.

Na míru šité řešení

Dynamické prostředí přináší do dnešní firmy mnoho výzev. Věci jsou neustále v pohybu, to co bylo trendem včera dnes už nestačí a zítra bude zapomenuté. Firmy které ustrnou, digitální transformace zaskočí a přeskočí.

Ve firmách je poptávka po nástrojích, které umožňují odevzdávání zkušeností ve standardní kvalitě a které budou současně na míru ušité potřebám společnosti.

V současné době již dozrály podmínky pro široké nasazení moderních technologií k elektronickému vzdělávání nejen při přípravě uchazečů o zaměstnání, ale i přímo zaměstnanců v podnicích.

Dalším příkladem využití nástrojů digitálního vzdělávání je standardní povinný obsah – například školení o bezpečnosti práce či o nastavení souladu s pravidly organizace. E-learning v tomto případě přináší jak zaměstnavatelům tak i zaměstnancům obrovskou flexibilitu. Dokáží se vzdělávat v kratší době a za výrazně nižší náklady.

Vzniká i obrovská příležitost pro HR oddělení, která mohou získat nástroje k řízení lidských zdrojů od fáze jejich získávání až po prohlubování kvalifikace. Příkladem může být portál pro uchazeče, který otestuje jejich vědomosti a ušetří čas při prvotním výběru nejvhodnějších kandidátů či digitální vzdělávací obsah, který pracovníkům poskytne nové informace, které potřebují k rozvoji svých dovedností moderní, interaktivní formou.

Zaměření na praxi

Řešením je vzdělávací systém a digitální vzdělávací obsah na míru, zaměřený na potřeby praxe, který je přes internetový portál dostupný kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení.

Společnost Atos dokáže pokrýt celý životní cyklus digitálního vzdělávání – od výběru nejvhodnějšího vzdělávacího systému a jeho integrace s informačním systémem zákazníka, přes přípravu vzdělávacích plánů ve spolupráci s experty schopnými reflektovat potřeby praxe, až po výrobu digitálního vzdělávacího obsahu a jeho plošné rozšíření včetně provozní podpory.

Atos nabízí transformaci vzdělávacího prostředí na novou úroveň podporovanou digitálními technologiemi, která přináší nový rozměr vzdělávání a spolupráce jak učitelům a studentům ve škole, tak i personalistům, lektorům a zaměstnancům ve firmě.

Samozřejmostí v portfoliu společnosti Atos jsou i další související služby jako například implementace digitálního vzdělávání, integrace s existujícími podnikovými systémy nebo datová centra pro digitální obsah, stejně tak jako i správa identit, bezpečnost

a risk management, který je v portfoliu společnosti Atos zastoupen kvalitními řešeními.

Novinkou v portfoliu společnosti Atos je řešení transformující klasické učebny na moderní digitální infrastrukturu virtuálních učeben. Tento prostor spojuje prezenční, distanční a elektronickou formu vzdělávání. Výrazně šetří náklady zaměstnanců i školitelů na cestování, zkracuje čas potřebný k vyškolení většího množství zaměstnanců. Zákazníkům tak umožňuje získat konkurenční výhodu, kterou oceňují zejména při zkrácení času při uvádění nových produktů na trh.

Nechte nám svůj kontakt!

Thank you for your interest.You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly