VxRail Hyperkonvergované zařízení pro systém VMware 

Exkluzivní zařízení HCI, optimalizované pro vaše prostředí VMware. Řada zařízení Dell EMC VxRail zjednodušuje nasazení virtualizovaných aplikací. S nasazením rychlejším o 73 % oproti tradiční infrastruktuře umožňuje zařízení VxRail využívat neustálé inovace platforem Dell EMC PowerEdge a VMware vSAN a předvídatelným způsobem rozvíjet prostředí VMware. Zároveň přináší návratnost investic ve výši ohromujících 619 %  za pět let.

  • Vybudujte si jistotu v oblasti ITdíky bezproblémové integraci do ekosystémů VMware. 
  • Předvídatelně se rozvíjejtedíky zjednodušenému nasazení a správě životního cyklu. 
  • Nepřetržitě inovujtedíky technologii, která vám pomůže soustředit se na vaše cíle. 

Zařízení VxRail poskytují vysoce předvídatelný výkon v rámci miliónů konfiguračních možností a splní veškeré případy používání HCI. 

VxRack System FLEX Hyperkonvergované, rackové, softwarově definované serverové úložiště SAN 

Transformujte svou infrastrukturu pomocí softwarově definovaného serverového řešení san VxRack FLEX, které je optimalizováno pro širokou škálu použití včetně IaaS a PaaS. Toto řešení HCI na klíč poskytuje:[Konec obtékání textu] 

  • Flexibilitu s více hypervisory a základními možnostmi 
  • Vysoký výkon pro aplikace a databáze 
  • Integrovaná síťová topologie fabricnavržená pro škálování 

Extrémní výkon a atraktivní ekonomika 

Vstupně-výstupní operace zpracovává každý uzel v clusteru VxRack FLEX a díky tomu jsou všechny vstupy a výstupy a propustnost k dispozici všem aplikacím v rámci clusteru. Tento rozsáhlý paralelní režim vstupů a výstupů umožňuje škálovat výkon a počet I/O operací za sekundu přímo úměrně počtu přidaných uzlů, což pomáhá předcházet vzniku úzkých míst a zlepšuje poměr cena/výkon během růstu. Servery Dell EMC PowerEdge se všemi disky typu flash nabízejí 2,5krát vyšší hustotu než předchozí varianty flash, poskytují o 50 % vyšší kapacitu all-flash za stejnou nebo nižší cenu a zároveň mají menší nároky na prostor. 

Dell EMC Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes

Softwarově definované stavební bloky úložiště.

Nakonfigurované předem, s certifikovanými komponentami a ověřenými stavebními bloky, které zjednodušují objednávání a snižují rizika při nasazení.  Zjednodušte informační technologie pomocí uzlů Dell EMC vSAN Ready Nodes a technologie VMware vSAN™.

Softwarově definované úložiště VMware vSAN na serverech PowerEdge 

Nechte nám svůj kontakt!