Dell PowerFlex

Společnost Atos představuje softwarově definované řešení úložiště Dell EMC PowerFlex, které splňuje potřeby progresivních organizací. PowerFlex (dříve VxFlex) je softwarově definovaná platforma navržená tak, aby poskytovala flexibilitu, pružnost a jednoduchost s požadovaným výkonem a odolností nezbytnou pro vaše moderní datové centrum. Můžeme optimalizovat vaše pracovní postupy, služby a projekty konsolidace infrastruktury.

Informační technologie se stala ústředním bodem fungování podniků, umožňujícím zásadní konkurenční výhody. Výsledkem je, že IT organizace musí poskytovat komplexní služby dynamicky s nevídaným tempem. Přesto často bojují s nepružnou a zastaralou infrastrukturou, a proto mnoho organizací usiluje o modernizaci svých datových center.

Softwarově definované přístupy jsou přesvědčivou volbou pro zvýšení organizační agility. Kombinují standardní hardwarové komponenty a protokoly se softwarem pro centralizaci a správu zdrojů. Při výběru softwarově definované platformy existují některé kritické aspekty, které je potřeba zohlednit. Platforma musí nabízet rozsáhlou flexibilitu podporující široké architektonické možnosti a potřeby škálování. Musí poskytovat předvídatelný výkon pro klíčové pracovní vytížení a musí tak činit flexibilně a bez výrazných omezení. Musí být schopna zajistit dostatečnou spolehlivost, bezpečnost pro kritické datové služby. Pro zajištění jednoduchosti a flexibility prostředí musí nabídnout správcům automatizovat pracovní postupy při správě infrastruktury.

Více informací

Výhody pro zákazníka

Bezkonkurenční možnosti flexibility a škálovatelnosti

  • Extrémní flexibilita a široká podpora rozličných prostředí
  • Škálování od několika uzlů (nodů) po stovky, lineárně a nepřerušovaně

Výkon na „enterprise“ úrovni


  • Masivní výkon a latence v milisekundách s velkým fondem zdrojů a jednotnou distribucí dat
  • Kritický dostupnost s rozsáhlou odolností proti chybám a rychlá obnovitelnost

Jednoduchá a efektivní správa

  • Plně integrovaný systém kombinující jak vysoký výkon úložiště tak i samotný výpočetní výkon včetně dimenzovaného síťového rozhraní
  • Nasazení, správa a podpora v jediném systémovém rozhraní
  • Veškeré IT operace včetně správy životního cyklu, automatizace a orchestrace pomocí nástroje PowerFlex Manager
  • Rozsáhlý ekosystém nástrojů pro správu cloudu a kontejnerů

Nechte nám svůj kontakt!