Cena Josepha Fouriera

První místo obsadil Samuel Pastva, jehož výzkum přispívá k včasnému rozpoznání rakoviny

Praha (Česká republika) 1. října 2021 – Společnost Atos ve spolupráci s francouzským velvyslanectvím v Praze 30. září již pojedenácté ocenila práce mladých vědců v rámci Ceny Josepha Fouriera. První místo obsadil Samuel Pastva z Masarykovy univerzity za výzkum nejasných interakcí mezi látkami, které mohou měnit buněčné funkce. Cenu vítězové převzali z rukou generálního ředitele Atos Česká republika Vladka Šlezingra. Ceremoniál, kterému předsedal laureát Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn, proběhl v sídle francouzského velvyslanectví.

Samuel Pastva, vítěz soutěže, ve své práci analyzoval pomocí počítače velké množství dat, na kterých lze zkoumat a předvídat procesy způsobující změny v buňkách. „V sítích genů, proteinů a dalších látek stále existují neznámé vztahy či částečně chybějící údaje. V rámci mého výzkumu jsem navrhl postupy, kterými se v případě chybějících údajů dají identifikovat takové procesy, které mají zásadní dopad na fungování celého systému,“ vysvětluje mladý vědec s tím, že jde o techniku, kterou uplatní další vědci, a může pomoci například dřívějšímu rozpoznání přeměny na nádorovou buňku, ale také při výrobě biopaliv.

Druhou příčku obsadil Robert Pěnička z ČVUT se svým projektem plánování misí autonomních dronů v úlohách sběru dat. Práce může pomoci v humanitárních misích při hledání lidí po katastrofách, při inspekci budov či při dohledu nad zvolenou oblastí. Na třetím místě se umístil Martin Golasowski z IT4Innovations národního superpočítačového centra, součásti VŠB – Technické univerzity Ostrava a jeho projekt inteligentní navigační služby, která s pomocí superpočítače optimalizuje dopravu a lze ji využít pro mobilní aplikace či logistické systémy.

Speciální cena za využití umělé inteligence v umění

Speciální cenu poroty získal Ondřej Texler z ČVUT, který ve své práci představil metody automatizace tvorby ručně kreslených děl s pomocí umělé inteligence. „Cílem je usnadnit umělcům práci při přenášení jejich uměleckého stylu na obrázky či videa. Výsledky mého výzkumu byly již několikrát použity v praxi a další vědci nyní pracují na jeho rozšíření,“ uvádí Ondřej Texler, který si ze soutěže odnáší speciální cenu – 50 tisíc výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations.

Vítězové byli odměněni finanční odměnou a stipendiem na měsíční výzkumnou stáž, speciální cenou bylo 50 tisíc výpočetních hodin na superpočítači v ostravském národním superpočítačovém centru IT4Innovations.

Cílem Ceny Josepha Fouriera je podpora mladých vědců

Cílem soutěže je ocenit mimořádné vědecké práce se speciálním zaměřením na umělou inteligenci, počítačové systémy a sítě, kyberbezpečnost, databázové systémy, interakci člověk-počítač, grafiku, numerickou analýzu, programovací jazyky, softwarové inženýrství, bioinformatiku a počítačovou teorii. „Díky Ceně Josepha Fouriera se každoročně utvrzujeme v tom, že u nás máme v oblasti počítačových věd mnoho talentovaných mladých lidí, které rádi podpoříme. Do letošního ročníku se navíc přihlásil historicky nejvyšší počet kandidátů, takže byl výběr těch nejlepších prací těžší, ale o to větší máme radost z toho, že mají mladí vědci zájem nejen o tuto soutěž, ale o počítačové vědy obecně,“ komentuje Jaroslav Vojtěch, vedoucí oddělení HPC & Big Data společnosti Atos v České republice.

Seznam vítězů a jejich prací

  1. místo: Samuel Pastva, Masarykova univerzita (Fakulta informatiky) – Digital Bifurcation Analysis
  2. místo: Robert Pěnička, ČVUT (Fakulta elektrotechnická) – Plánování sběru dat pro vzdušné prostředky
  3. místo: Martin Golasowski, VŠB – Technická univerzita Ostrava (IT4Innovations) – HPC programové modely pro metodu Monte Carlo

Speciální cena IT4Innovations: Ondřej Texler, ČVUT (Fakulta elektrotechnická) – Přenos ručně kresleného stylu na základě předlohy