ONLINE WEBINÁŘ


Bezpečný přístup dodavatelů k IT systémům ve zdravotnictví

k mnohým útokům na informační systémy nedochází z vnitřního prostředí organizací, ale také prostřednictvím tzv. Supply chain – z infrastruktury dodavatelů informačních technologií anebo zdravotnických zařízení (RTG, CT, apod.). Útočníci jsou schopni ukrást jejich identitu včetně hesel k vašim systémům a získat tak přístup k citlivým datům či zcela ovládnout vaše kritické systémy.

Management přístupových práv vašich dodavatelů může zatížit vaše IT oddělení. Zadávání uživatelů do systému, přidělování přístupu přes VPN, multifaktorová autentizace i audit jejich aktivit – to vše vyžaduje personální zdroje a čas.

Některé zdravotnické organizace v České republice již tento problém vyřešily – zvolily moderní systém správy privilegovaných účtů (privileged access management – PAM) od společnosti CyberArk.

Tento systém poskytuje řešení vzdáleného přístupu k IT a zdravotnickým zařízením s vysokou úrovní zabezpečení a snadnou správou bez nutnosti využití VPN.


Dovolujeme si Vás pozvat na on-line webinář na téma:

Bezpečný přístup dodavatelů k IT systémům ve zdravotnictví

který se bude konat 16. 06. 2021 od 10:00.


Registrace

On-line zde


Co se na webináři se dozvíte? Během cca 45 minut vám ukážeme,

  • jak jednoduše řídit životní cyklus vzdálených přístupů;
  • jak zvýšit úroveň bezpečnosti přístupů do vašeho IT prostředí (správa hesel, multi-faktorové ověření, auditní záznam).

Součástí programu bude i živá demo ukázka, jak systém vypadá z pohledu uživatelů i administrátorů.


Registrace

On-line zde


Budeme potěšeni, pokud se přihlásíte k účasti, abyste mohli zvážit nasazení řešení správy privilegovaných účtů ve vaší organizaci.

Za organizátory webináře

Atos, CyberArk, Veracomp

S pozdravem

Tým Atos