V pátek 10. prosince 2021 jsme měli možnost se zúčastnit debaty největších osobností českého průmyslu, pořádané Národním centrem Průmyslu 4.0. Debata s názvem Barometr českého průmyslu proběhla v pražském sídle společnosti Deloitte a její přímý přenos byl vysílán online. Při této příležitosti Národní centrum Průmyslu 4.0 vydalo brožuru Analýza českého průmyslu 4/2021.

Témata debaty

Následující debata proběhla v několika blocích, věnovaných hlavním vybraným tématům. Účastníci nejprve hovořili o tom, jak správně uchopit druhou transformaci českého průmyslu. Zmiňovali překážky, které českým firmám brání v inovacích, o vývoji na trhu práce, o dotacích, o systému vzdělávání, o infrastruktuře a také o digitalizaci výroby i státní správy.

V druhém bloku diskuze byla řeč o finanční a rozpočtové udržitelnosti jakožto základu pro stabilitu českého průmyslu. Tématy rozpravy byly cenová stabilita, inflační tlaky, investice a produktivita práce a také vztah státu a firem.

Třetím hlavním tématem byl vývoj v oblasti energií a Green Deal. V tomto bloku hosté hovořili o vývoji cen energií, o jaderné energetice a dalších zdrojích energie, o emisích, o chybějící energetické koncepci a o dopravě a také o vztahu inovací a energetické náročnosti výroby.

Na závěr účastníci diskuze vyjádřili svoje názory na to, co očekávají od vlády, co by vláda mohla a měla udělat, aby český průmysl podpořila. Také nyní zazněla témata jako chybějící dlouhodobé strategie včetně energetické koncepce, digitalizace státní správy, vzdělávací systém a odstraňování nejrůznějších legislativních překážek

Nakonec byl prostor pro dotazy a připomínky z řad posluchačů. Videozáznam celé debaty najdete zde:

Barometr českého průmyslu <br>(analýza 4/2021) | MM Průmyslové spektrum (mmspektrum.com)

***

O Atos

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci se 105 000 zaměstnanci a s ročním obratem ve výši více než 11 miliard EUR. Skupina, která je evropskou jedničkou v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytování cloudových služeb a výpočetní techniky s vysokým výkonem, poskytuje end-to-end řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví v 71 zemích. Společnost Atos, průkopník v oblasti dekarbonizačních služeb a produktů, se zavázala poskytovat svým zákazníkům bezpečná a dekarbonizovaná digitální řešení. Atos působí pod značkami Atos a Atos|Syntel. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Next 20 akciovém indexu v Paříži.

Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí, vzdělávání a výzkumu multikulturním přístupem a přispívá k rozvoji vědeckotechnické excelence. Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jakož i členům společností, aby žili, pracovali a rozvíjeli se udržitelně v bezpečném informačním prostoru.

O Atos Česká republika

Atos působí na českém trhu od 1. září 2011 v návaznosti na provedenou akvizici společnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. Má více než 300 zaměstnanců ve čtyřech pobočkách napříč republikou a v roce 2020 vygeneroval tržby v objemu 63 milionů EUR.

Kontakty pro média:

Sylvia Žažová, Head of Marketing and Communications – Slovakia and Czech Republic, Atos

sylvia.zazova@atos.net
tel.: +421 903 401 486

Zdroj: MM Průmyslové spektrum