Vzniká „Softwarová republika“, nový ekosystém pro inteligentní a udržitelnou mobilitu

Paříž, Praha, 30. dubna 2021 – Společnost Atos, globální lídr v digitální transformaci, a čtyři další významné společnosti spojují své síly, aby vytvořily nový ekosystém pro inovace v inteligentní mobilitě. Společně plánují využít své navzájem se doplňující odborné znalosti pro vývoj a prodej softwaru, který by měl obohatit udržitelnou nabídku mobility pro města, regiony, firmy i občany. Vznik iniciativy s názvem Software République oznámili vedoucí představitelé společností Atos, Groupe Renault, Dassault Systèmes, STMicroelectronics a Thales, kteří zároveň představili i první návrhy řešení.

K výjimečnosti nových produktů a služeb přispějí řešení z oblastí umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, konektivity, vestavěné elektroniky a technologie virtuálních dvojčat. Tento otevřený inovační systém, založený pěti lídry z automobilového průmyslu a technologického sektoru, je připravený přivítat nové členy a navázat otevřenou spolupráci.

Otázka suverenity

Mobilita se mění a přináší nové příležitosti. Podle analýzy Boston Consulting Group naroste globální trh mobility do roku 2035 o 60 % a dosáhne hodnoty 11 bilionů eur. K růstu přispějí zejména technologické novinky – elektrická vozidla, nové součástky, nový poprodejní služby a jiné služby s přidanou hodnotou – jejichž podíl vzroste z 5 na 45 % globálního trhu s mobilitou.

Hlavní průmysloví hráči z ostatních kontinentů se prostřednictvím vylepšených integračních strategií a se státní podporou už připravují na vývoj mnohých z těchto nových technologií. Podle zakládajících členů Software République je proto dnes velmi důležité, aby Francie a Evropa společně vybudovaly udržitelný ekosystém, díky kterému si udrží svou suverenitu v této oblasti.

Tři hlavní oblasti spolupráce

Členové iniciativy identifikovali tři hlavní oblasti spolupráce pro společný vývoj a prodej inteligentních řešení mobility, která umožní implementaci přizpůsobené a agilní nabídky mobility:

  • inteligentní systémy na zjednodušení bezpečného propojení mezi vozidlem a jeho digitálním a fyzickým prostředím;
  • simulační systémy a systémy na správu dat pro optimalizaci toků pro území a společnosti;
  • energetický ekosystém pro zjednodušení nabíjení.

Partneři Software République diskutovali například na tato témata:

Plug and Charge: vývoj nových technologií a služeb, které by umožnily automatické rozpoznání elektrického vozidla připojeného ke kompatibilnímu nabíjecímu bodu a nabití bez jakýchkoliv dalších akcí uživatele.

Optimalizace toků mobility pro území: zjednodušení přístupu k okamžitým a otevřeným informacím o mobilitě a simulaci jejich výměny mezi regiony, aby bylo možné zajistit:

  • výběr nejlepšího způsobu mobility pro spotřebitele;
  • rozšíření služeb pro operátory;
  • simulaci a implementaci scénářů mobility pro veřejné orgány (například pro případy nouze);
  • lepší předvídání v územním plánování pro urbanisty.

V rámci podpory inovací se Software République bude snažit vytvořit investiční fond na financování nejslibnějších startupů a inkubátor pro startupy v oblasti technologií a inteligentní mobility. V rámci něj by měly mít startupy přístup ke společnému virtuálnímu vývojovému a experimentálnímu prostředí či mentoringu. Při spuštění ekosystému pro startupy a univerzity plánují partneři Software République zorganizovat datovou výzvu, která má přispět k vývoji technologií pro mobilitu zítřka: elektrickou, propojenou a autonomní.

Elie Girard, CEO Atos:

Atos je hrdý na to, že je jedním ze zakládajících členů Software République. Jako tvůrce technologií a integrátor komplexních řešení poskytneme tomuto jedinečnému ekosystému naše odborné digitální znalosti při snižování uhlíkové stopy a naše inovativní technologie v klíčových oblastech, jako jsou umělá inteligence, digitální bezpečnost, cloud, IoT nebo výkonná výpočetní technika. Tato iniciativa spojuje silné stránky pěti předních světových hráčů v automobilovém a technologickém průmyslu a slibuje urychlení dekarbonizace mobility.“

Bernard Charlès, viceprezident a CEO Dassault Systèmes:

„Jde o uvažování, které z hlediska využití daleko přesahuje automobilový sektor – o mobilitu nabízející prostředí pro práci i rekreaci, které je součástí udržitelné ekonomiky. Tato zážitková ekonomika jde ruku v ruce s celosvětovou renesancí průmyslu: nová ekonomika mobility bude organizovaná do nových hodnotových sítí, založených na spolupráci prostřednictvím digitálních platforem. Software République je tak víceoborový a multidisciplinární ekosystém, jehož cílem je urychlit inovace a růst hnacích sil zítřka. Dosahování tohoto cíle se bude opírat o virtuální prostředí pro spolupráci, které poskytuje platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, a zkušenosti s virtuálními dvojčaty. Těžit budeme i ze startupového akcelerátoru 3DEXPERIENCE Lab.“

Luca de Meo, CEO Groupe Renault

„V novém hodnotovém řetězci mobility jsou palubní informační systémy hnací silou, na kterou se nyní soustředí veškerý výzkum a investice. Této technologické výzvě jsme se rozhodli čelit společně a otevřeně. Nebude existovat žádné gravitační centrum, hodnota každého bude znásobená všemi ostatními. Kombinovaná odbornost v kyberbezpečnosti, mikroelektronice, energetice a správě dat nám umožní vyvinout jedinečná, špičková řešení pro nízkouhlíkovou, sdílenou a zodpovědnou mobilitu, která budou vytvořená v Evropě.“

Jean-Marc Chery, prezident a CEO STMicroelectronics

„Společnost STMicroelectronics se připojila k Software République, aby přinesla svoje inovativní polovodičové produkty a řešení pro elektrifikaci a digitalizaci vozidel a služeb mobility. Naše znalosti umožňují pokračující transformaci směrem k efektivnějším řešením dopadu na životní prostředí v souladu s očekáváním zúčastněných stran. Partnerství v srdci tohoto projektu posilňuje propojení v rámci celého hodnotového řetězce, což je klíčový aspekt v průběhu této fáze transformace celého odvětví.“

Patrice Caine, předseda představenstva a CEO, Thales

„Software République přináší společný impuls, který je nevyhnutelný pro ekosystém mobility. Na základě osvědčených zkušeností v oblasti digitální bezpečnosti ve velmi náročných odvětvích jako jsou doprava, bankovnictví, obrana nebo letectvo se společnost Thales podělí o své odborné znalosti v oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a konektivity, aby posilnila ochranu vozidel, jejich dat a osob zapojených do mobility.“

***

O Atos

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci se 105 000 zaměstnanci a s ročním obratem ve výši více než 11 miliard EUR. Skupina, která je evropskou jedničkou v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytování cloudových služeb a výpočetní techniky s vysokým výkonem, poskytuje end-to-end řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví v 71 zemích. Společnost Atos, průkopník v oblasti dekarbonizačních služeb a produktů, se zavázala poskytovat svým zákazníkům bezpečná a dekarbonizovaná digitální řešení. Atos působí pod značkami Atos a Atos|Syntel. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na CAC40 akciovém indexu v Paříži.

Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí, vzdělávání a výzkumu multikulturním přístupem a přispívá k rozvoji vědeckotechnické excelence. Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jakož i členům společností, aby žili, pracovali a rozvíjeli se udržitelně v bezpečném informačním prostoru.

O Atos Česká republika

Atos působí na českém trhu od 1. září 2011 v návaznosti na provedenou akvizici společnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. Má více než 300 zaměstnanců ve čtyřech pobočkách napříč republikou a v roce 2020 vygeneroval tržby v objemu 63 milionů EUR.

Kontakty pro média:

Sylvia Žažová, Head of Marketing and Communications – Slovakia and Czech Republic, Atos

sylvia.zazova@atos.net
tel.: +421 903 401 486

 

Share on Linked In