Revoluční energetické tržiště umožňuje obchodovat s elektřinou komukoli

Společný projekt 11 firem ze 7 evropských zemí vytváří sociální síť pro energetické komunity, kde spolupracují spotřebitelé s lokálními výrobci elektřiny a sdílejí přebytky elektřiny z obnovitelných zdrojů a úložné kapacity akumulátorů. Zapojit se mohou malí výrobci i jednotlivé domácnosti, a nemusí mít zrovna solární panel na střeše.

Po mnoha měsících vývoje se podařilo úspěšně ukončit projekt, který může zásadně změnit způsob obchodování s elektřinou z lokálních obnovitelných zdrojů a podpořit budování soběstačných komunit. Společnost Atos, která celý projekt koordinovala, vyvinula spolu s partnery z několika zemí platformu SHAR-Q. Jedná se v podstatě o aplikaci pro snadné sdílení elektrické energie.

SHAR-Q propojuje provozovatele obnovitelných zdrojů a úložišť elektřiny, majitele elektromobilů, provozovatele elektrických sítí i ostatní účastníky elektroenergetického trhu. „Na úrovni jednotlivých domácností umožňuje obchodovat s přebytky elektřiny, vyrobené například solárními panely na domě. Poskytuje propojení s odběrateli, kteří si touto levnou elektřinou mohou třeba dobít svůj elektromobil, stejně jako s komerčními subjekty či dodavateli elektrické energie, kteří mohou energii za dohodnutou cenu odebrat,“ vysvětluje princip platformy SHAR-Q Adam Kapala, Solution Architect ve společnosti Atos.

Na vývoji platformy SHAR-Q pracoval tým zhruba 30 specialistů z 11 firem v 7 evropských zemích více než 3 roky. „Výsledkem je řešení, které, podobně jako třeba Facebook, propojuje vlastníky zdrojů elektřiny, majitele úložišť energie a spotřebitele s ostatními subjekty trhu s elektřinou. Tím se otevírá možnost obchodování s energií prakticky pro kohokoli, a k tomu je platforma SHAR-Q připravena na blížící se legislativní úpravy energetického zákona“ upřesňuje Adam Kapala.

Čistá a udržitelná energetika beze strachu z plošných výpadků (black-out)

Na platformě SHAR-Q je možné vytvářet webové či mobilní aplikace, které pak, podobně jako sociální síť, propojují výrobce a odběratele elektřiny. V praxi si projekt vyzkoušela například skupina sousedů v Rakousku. Vytvořili lokální energetickou komunitu a prostřednictvím SHAR-Q si vzájemně sdíleli přebytky vyrobené elektřiny (ze solárních panelů na střechách, domácích elektráren apod.), aby si zajistili výhodnější ceny.

Elektronické tržiště využívají i v Řecku a v Portugalsku. Řecký provozovatel regionální distribuční soustavy společnost HEDNO díky platformě SHAR-Q provozuje spolehlivou síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Propojila velké množství veřejných a domácích dobíjecích stanic, čímž se vyhnula potížím s přetížením elektrické soustavy. Solární laboratoř Enercoutim v Portugalsku se zaměřuje na výrobu a distribuci obnovitelné energie. Platforma SHAR-Q jí umožňuje sdílet skladovací kapacity a vytvořit nezávislou síť.

Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu H2020. Celkově na něj Evropská komise přispěla 4 miliony euro. Podle Andrea Rossiho, vedoucího oddělení energetiky, mobility a umělé inteligence ve skupině pro výzkum a vývoj v Atosu Iberia, je cílem projektu podpořit digitální transformaci velkých komunit či místních ekosystémů. „Projekt SHAR-Q jim dává možnost opatřit si vhodnější nástroje pro řízení, přizpůsobení a vyvážení všech aspektů souvisejících s hodnotovým řetězcem energetického sektoru,“ uvedl Rossi.

Kromě technického rozvoje měl projekt SHAR-Q podporu a zastoupení významných evropských poradci v energetickém sektoru, jejichž podpora byla klíčová pro zajištění relevantnosti výsledků projektu v souladu s očekáváními a potřebami trhu. Tato skupina poradců vývojáře v klíčových momentech vývoje SHAR-Q SW produktu směřovala tak, že výsledná platforma je orientovaná na reálné provozní prostředí tvořené nově vydanou evropskou energetickou legislativou.

O Atos

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci se 110 000 zaměstnanci v 73 zemích a s ročním obratem ve výši € 12 miliard. Evropská jednička v poskytování cloudových služeb, kybernetické bezpečnosti a výpočetní techniky s vysokým výkonem poskytuje end-to-end řešení pro Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications i Digital Workplace.

Atos je celosvětovým partnerem Olympijských a Paralympijských her v oblasti informačních technologií a působí pod značkami Atos, Atos|Syntel a Unify.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na CAC40 akciovém indexu v Paříži.

Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí, vzdělávání a výzkumu multikulturním přístupem a přispívá k rozvoji vědeckotechnické excelence. Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jakož i členům společností, aby žili, pracovali a rozvíjeli se udržitelně v bezpečném informačním prostoru.

Článek publikovaný: cz.energyhub.eu

Share on Linked In