Datová analytika zažije v nejbližších letech velký rozmach

Z analýzy společnosti Forrester Consulting vyplynulo, že datová analytika zažije v nejbližších letech velký rozmach. Podle průzkumu již dnes datovou analytiku využívá v klíčových oblastech svého podnikání 40 % firem a téměř čtvrtina plánuje toto řešení zavést v průběhu příštího roku. Do roku 2020 tak bude datovou analytiku využívat naprostá většina (90 %) společností.

Dle zadání společností Atos, zkoumal Forrester celosvětový vzorek více než 580 osob s rozhodovacími pravomocemi v otázkách obchodu a IT v 11 průmyslových odvětvích na třech kontinentech. Respondenti průzkumu potvrzovali rostoucí trend využívání datové analytiky, ale také poukázali na překážky. Až 44 % z nich vnímá jako významný problém nárůst rozmanitosti nestrukturovaných typů dat. Tradiční praxe používání datových sil a nedostatek koordinace IT a business funkcí pak znepokojuje 35 % dotázaných.

Jste i VY připraveni na datovou analytiku? Připravili jsme pro vás přehled o možnostech řešení, která umožňují využívat podnikové informační systémy jako službu bez nutnosti zřídit IT oddělení.

Celý článek o rozmachu datové analytiku najdete na:https://www.systemonline.cz/zpravy/datova-analytika-zazije-v-nejblizsich-letech-velky-rozmach-z.htm

  • Share on Linked In