Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | Pardot Privacy Policy | Oktopost Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos na vrcholu indexu CAC 40 Governance

Atos, globální leader v digitální transformaci, se umístil na vrcholu hodnocení CAC 40 Governance Indexu. Nový ukazatel úrovn? korporátního ?ízení je založený na francouzském burzovním indexu CAC 40. Vyvíjí ho Euronext spolu s ratingovou agenturou pro spole?enskou odpov?dnost firem (CSR) Vigeo Eiris.

Atos se nachází v nejlepší desítce firem CAC 40. Výsledek je ur?ován 45 ukazateli, které hodnotí ?ty?i hlavní kritéria:

  • zodpov?dné jednání p?edstavenstva a organizace: efektivita, vyváženost moci, zapojení faktor? spole?enské odpov?dnosti;
  • audit a interní kontroly: nezávislost specializovaných výbor? a hodnocení CSR rizik;
  • práva akcioná??: spravedlivý p?ístup a ochrana menšin;
  • zodpov?dné odm??ování ?ídicích pracovník?.

Toto hodnocení odráží ambiciózní strategii spole?enské odpov?dnosti Atosu, jejímž základem je už od roku 2008 d?v?ra v zam?stnance, zákazníky, akcioná?e a partnery, a také p?ístup integrovaného reportingu v rámci hodnocení výkonu.

Thierry Breton, p?edseda p?edstavenstva a CEO spole?nosti Atos ?ekl: „Jsme rádi, že CAC 40 Governance Index ocenil n?kolikaletou práci Atosu v oblasti spole?enské odpov?dnosti a ?ízení. Toto uznání odráží náš dlouhodobý závazek úzce spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami a postavit naši firemní strategii a rozhodovací procesy na osv?d?ených postupech zodpov?dného ?ízení. Naším p?ísp?vkem k zodpov?dn?jší a udržitelné spole?nosti chceme vytvá?et trvalejší hodnotu pro klienty, které doprovázíme na jejich cest? k digitální transformaci.“

Celý ?lánek najdete na: http://www.prekon.cz/1492695095/atos-na-vrcholu-indexu-cac-40-governance.html