Atos na vrcholu indexu CAC 40 Governance

Atos, globální leader v digitální transformaci, se umístil na vrcholu hodnocení CAC 40 Governance Indexu. Nový ukazatel úrovně korporátního řízení je založený na francouzském burzovním indexu CAC 40. Vyvíjí ho Euronext spolu s ratingovou agenturou pro společenskou odpovědnost firem (CSR) Vigeo Eiris.

Atos se nachází v nejlepší desítce firem CAC 40. Výsledek je určován 45 ukazateli, které hodnotí čtyři hlavní kritéria:

  • zodpovědné jednání představenstva a organizace: efektivita, vyváženost moci, zapojení faktorů společenské odpovědnosti;
  • audit a interní kontroly: nezávislost specializovaných výborů a hodnocení CSR rizik;
  • práva akcionářů: spravedlivý přístup a ochrana menšin;
  • zodpovědné odměňování řídicích pracovníků.

Toto hodnocení odráží ambiciózní strategii společenské odpovědnosti Atosu, jejímž základem je už od roku 2008 důvěra v zaměstnance, zákazníky, akcionáře a partnery, a také přístup integrovaného reportingu v rámci hodnocení výkonu.

Thierry Breton, předseda představenstva a CEO společnosti Atos řekl: „Jsme rádi, že CAC 40 Governance Index ocenil několikaletou práci Atosu v oblasti společenské odpovědnosti a řízení. Toto uznání odráží náš dlouhodobý závazek úzce spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami a postavit naši firemní strategii a rozhodovací procesy na osvědčených postupech zodpovědného řízení. Naším příspěvkem k zodpovědnější a udržitelné společnosti chceme vytvářet trvalejší hodnotu pro klienty, které doprovázíme na jejich cestě k digitální transformaci.“

Celý článek najdete na:http://www.prekon.cz/1492695095/atos-na-vrcholu-indexu-cac-40-governance.html

Share on Linked In