Kybernetická bezpečnost

Atos zvyšuje povědomí o kybernetické bezpečnosti na Slovensku

Společnost Atos ve spolupráci s klíčovými hráči v oblasti cyber security jako je IBM, Microsoft, CISCO, Balabit, FlowMon Networks  uspořádala v posledních týdnech dva semináře na téma kybernetické bezpečnosti pro veřejnou správu a komerční zákazníky ze Slovenska.

Zajištění kybernetické bezpečnosti je nepochybně jednou z klíčových výzev současné doby nejen v komerční sféře. Dynamika vývoje kybernetických hrozeb má výrazně rostoucí tendenci a jsou stále sofistikovanější. Úlohou každého zodpovědného státu je působit ze svojí centrální pozice jako první zdroj bezpečných informací. Atos, jakož to přední hráč v oblasti digitálních služeb, zvyšuje povědomí této problematiky na Slovensku a to jak u svých stávajících zákazníků, tak zejména u budoucích povinných subjektů státní správy z pohledu přicházejícího kybernetického zákona.

První z odborných seminářů se konal 2. června 2016 v hotelu Austria Trend, na kterém měli účastníci příležitost získat přehled o tom, jaké kroky si vyžádá přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti v oblasti veřejné správy a jeho aplikace do praxe.

Seminář přinesl účastníkům nové poznatky z oblastí jako detekce anomálií v síťovém provozu, řízení přístupů, bezpečné komunikace, detekce kybernetických hrozeb (SIEM), Threat protection system , Security Operation Centre (SOC), ochrana databáze a informací, penetrační testování, a management privilegovaných účtů v organizaci.

Na druhém semináři, který proběhl 16. června 2016, ATOS diskutoval s komerčními zákazníky na téma kybernetické bezpečnostní hrozby, jejich prevence a možná řešení.

 

Za Atos prezentoval Tomáš Hlavsa, kterého si můžete poslechnout na tomto odkaze.

Share on Linked In