Tomáš Hlavsa: Uprchlická krize, ploty nebo procesy sociální integrace

Jakkoliv volí každá z evropských zemí vlastí přístup, v principu lze uprchlickou řešit v první fází ve dvou úrovních:

• Fyzická ostraha státní hranice a směrování toku příchozích
• Integrační procesy na úrovni základních systémů a registrů

Atos, coby významný evropský integrátor poskytuje své služby a experty pro obě výše uvedené úrovně, projekty fyzické ostrahy hranic a směrování toku příchozích pomáháme řešit například ve Španělsku, či Francii, nicméně pro potřeby tohoto článku chceme představit projekt IFA v Rakousku věnující se integračním procesům na úrovni základních systémů a registrů.

Rostoucí počet uprchlíků/azylantů zvyšuje nároky na administrativu spojenou s celou problematikou. Počínaje zachycením azylantů při překročení státní hranice, pokračuje přes azylové řízení a konče případnou integrací azylantů do sociálních a pracovních procesů v rámci platné legislativy. Rostoucí nároky se týkají všech zainteresovaných složek, počínaje policií, orgány a úřady ministerstva vnitra a konče administrativou ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt IFA, který ATOS úspěšně nasadil v Rakousku, zastřešuje implementaci nad různými státními orgány, napříč různými technologiemi a různorodými platformami, například:

• Centrální registr uprchlíků
• Integrovaný registr obsahující údaje o vízech, trvalém pobytu apod., používaný celním úřadem, policií a dalším orgány veřejné moci.
• Podporuje všechny procedurální postupy vyžadované evropskou i národní legislativou
• Umožňuje použití biometrie jako např. snímků kamer, digitální podpis, otisky prstů apod.

Zákazníkem projektu jsou

BM.I – Ministerstvo vnitra
.BFA – Spolkový úřad pro cizince a azylové řízení

Zjednodušeně lze integraci mezi jednotlivými úřady a institucemi (projekt IFA) schematicky znázornit na schématu níže,


Schéma 1 – vazby mezi institucemi a úřady v rámci projektu IFA

Přínosy projektu:

• Vylepšené workflow informací (napříč orgány veřejné moci)
• Integrace s úřady vydávající pasy, rezidenční karty
• Vylepšení spolupráce s návaznými systémy (VISA, mezinárodní hlášení)
• Zrychlení výměny informací s evropskými systémy (EURODAC, SIS, DUBLIN)

O Atosu

Atos je celosvětový poskytovatel IT služeb, s ročními tržbami ve výši 12 miliard EUR a se 100 000 zaměstnanci v 72 zemích světa. Celosvětové základně klientů nabízí vysoce technicky vyspělé transakční služby, poradenství, systémovou integraci a řízené služby.

V České republice má Atos 350 zaměstnanců v centrále v Praze a na pobočkách v Brně, Ostravě a Vysokém Mýtě.

V ČR se Atos věnuje zákazníkům z oblasti státní správy, dále pak komerčním enterprise zákazníkům.

Share on Linked In