Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Tomáš Hlavsa: Uprchlická krize, ploty nebo procesy sociální integrace

Jakkoliv volí každá z evropských zemí vlastí přístup, v principu lze uprchlickou řešit v první fází ve dvou úrovních:

• Fyzická ostraha státní hranice a směrování toku příchozích
• Integrační procesy na úrovni základních systémů a registrů

Atos, coby významný evropský integrátor poskytuje své služby a experty pro obě výše uvedené úrovně, projekty fyzické ostrahy hranic a směrování toku příchozích pomáháme řešit například ve Španělsku, či Francii, nicméně pro potřeby tohoto článku chceme představit projekt IFA v Rakousku věnující se integračním procesům na úrovni základních systémů a registrů.

Rostoucí počet uprchlíků/azylantů zvyšuje nároky na administrativu spojenou s celou problematikou. Počínaje zachycením azylantů při překročení státní hranice, pokračuje přes azylové řízení a konče případnou integrací azylantů do sociálních a pracovních procesů v rámci platné legislativy. Rostoucí nároky se týkají všech zainteresovaných složek, počínaje policií, orgány a úřady ministerstva vnitra a konče administrativou ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt IFA, který ATOS úspěšně nasadil v Rakousku, zastřešuje implementaci nad různými státními orgány, napříč různými technologiemi a různorodými platformami, například:

• Centrální registr uprchlíků
• Integrovaný registr obsahující údaje o vízech, trvalém pobytu apod., používaný celním úřadem, policií a dalším orgány veřejné moci.
• Podporuje všechny procedurální postupy vyžadované evropskou i národní legislativou
• Umožňuje použití biometrie jako např. snímků kamer, digitální podpis, otisky prstů apod.

Zákazníkem projektu jsou

BM.I – Ministerstvo vnitra
.BFA – Spolkový úřad pro cizince a azylové řízení

Zjednodušeně lze integraci mezi jednotlivými úřady a institucemi (projekt IFA) schematicky znázornit na schématu níže,


Schéma 1 – vazby mezi institucemi a úřady v rámci projektu IFA

Přínosy projektu:

• Vylepšené workflow informací (napříč orgány veřejné moci)
• Integrace s úřady vydávající pasy, rezidenční karty
• Vylepšení spolupráce s návaznými systémy (VISA, mezinárodní hlášení)
• Zrychlení výměny informací s evropskými systémy (EURODAC, SIS, DUBLIN)

O Atosu

Atos je celosvětový poskytovatel IT služeb, s ročními tržbami ve výši 12 miliard EUR a se 100 000 zaměstnanci v 72 zemích světa. Celosvětové základně klientů nabízí vysoce technicky vyspělé transakční služby, poradenství, systémovou integraci a řízené služby.

V České republice má Atos 350 zaměstnanců v centrále v Praze a na pobočkách v Brně, Ostravě a Vysokém Mýtě.

V ČR se Atos věnuje zákazníkům z oblasti státní správy, dále pak komerčním enterprise zákazníkům.