Cena Josepha Fouriera 2016

Společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují soutěž za výzkum v oboru počítačových věd

Společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice zahajují další ročník Ceny Josepha Fouriera 2016, jejímž cílem je ocenění nejlepších studentů doktorandského studia a mladých vědeckých pracovníků z oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrh nebo využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejném i soukromém sektoru.

Letošního ročníku celostátní soutěže Ceny Josepha Fouriera 2016 se zúčastní více než desítka českých univerzit a vysokých škol, které vyberou své nejlepší kandidáty k obhajobě jejich prací před odbornou porotou. Porota složená ze zástupců českých univerzit a vysokých škol a odborníků společnosti ATOS IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzského velvyslanectví v ČR se sejde v prostorách Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně dne 3. května 2016.

Porota vybere autory tři autory nejlepších výzkumných prací, kterým společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. udělí finanční odměnu. První dva výherci budou mít také možnost vycestovat do Francie na měsíční výzkumnou stáž ve vybrané francouzské výzkumné instituci. Stipendium na měsíční stáž poskytne Francouzské velvyslanectví v ČR. Udělena bude taktéž speciální cena poroty, jejíž vítěz získá 10 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations.

Ceny

1. místo: 50 000,- Kč a jednoměsíční stáž

2. místo: 30 000,- Kč a jednoměsíční stáž

3. místo: 20 000,- Kč

Speciální cena poroty: 10 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Slavnostní předání cen výhercům proběhne dne 22. června 2016 v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví V ČR, za přítomnosti Jeho Excelence pana Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a iniciátor této akce.

Více informací a harmonogram soutěže:

http://cz.atos.net/cs-cz/home/joseph-fourier.html

http://www.ifp.cz/Cena-Josepha-Fouriera-2016?lang=cs

Kontaktní osoby:

 

Jaroslav Vojtěch, Head of Big Data & Security SL

jaroslav.vojtech@atos.net

Kristýna Hojdová, Bid Manager

kristyna.hojdova@atos.net

  • Share on Linked In