Atos Poland Global Services

Nie jesteśmy zwykłą firmą informatyczną. Jesteśmy międzynarodowym liderem transformacji cyfrowej. Oferujemy usługi zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów informatycznych, outsourcing i doradztwo IT. Od lat jesteśmy również światowym partnerem IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

W Polsce zatrudniamy prawie 6000 osób w 6 miastach.

Naszą ambicją jest łączyć ludzi, technologię i biznes. Wspólnie kształtujemy przyszłość IT.

Kariera w Atos

Nasze biura

Siedziba główna Atos PGS

Biznes Park Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego 1
85-240 Bydgoszcz
tel. +48 22 444 6500
infopl@atos.net

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. +48 22 444 6500

Wrocławski Park Biznesu 2
ul. Wołowska 10
51-116 Wrocław

tel. +48 22 444 6500

AVIA
ul. Profesora Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków

tel.+48 22 444 6500

Budynek Artim, Segment C
ul. Oleska 121
45-231 Opole

tel. +48 22 444 6500

Tower Building
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

tel. +48 42 296 3678

Robert Wichłacz

Vice President, Head of Atos GDC PL

Mariusz Marcinkowski

Head of Atos|Syntel GDC PL

Marcin Lipiński

Global Delivery Head of Operations BDS Cybersecurity, Head of BDS GDC PL

Marcin Kopiec

Chief Financial Officer GDC PL

Anna Tarnowska

HR Director GDC PL

Cezary Ptak

Head of IT GDC PL

Leszek Ciemny

Procurement Director GDC PL

Atos Poland Global Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz
REGON: 015218598 NIP: 5213207288 KRS: 0000811198

Kontakt w sprawach środowiskowych, zapytania w sprawie systemu zarządzania środowiskiem (ISO 14001)

 

Environment Manager – Adrianna Ptak
Environment-GDC-PLBydgoszcz@atos.net

Zobacz, co u nas słychać