Atos najavljuje Q-score, jedini univerzalni mjerni alat za procjenu učinkovitosti kvantnih sustava

Pariz, prosinac 2020.

Atos predstavlja Q-score, jedini univerzalni mjerni alat pogodan za sve programabilne kvantne procesore. Atosov Q-score mjeri učinkovitost kvantnog sustava u rješavanju problema iz stvarnog života koji se ne mogu riješiti tradicionalnim računalima, umjesto da samo mjeri njegovu teorijsku učinkovitost. Tijekom posljednjih pet godina Atos je postao predvodnik u primjeni kvantne tehnologije. Kako bi razvio slučajeve uporabe koji će se moći ubrzati pomoću kvantnog računarstva, Atos sudjeluje u raznim industrijskim i akademskim partnerstvima i blisko surađuje s industrijskim proizvođačima.

„Organizacije su suočene s mnoštvom procesorskih tehnologija i pristupa programiranju. Ako žele ulagati u kvantno računarstvo, potreban im je pouzdan pokazatelj koji će im pomoći u odabiru najučinkovitijeg puta. Budući da je neovisan o hardveru, Q-score je objektivan, jednostavan i nepristran pokazatelj na koji se mogu osloniti", izjavio je Elie Girard, glavni izvršni direktor Atosa. "Od pokretanja 'Atos Quantuma' 2016. godine, prvog programa industrije kvantnog računarstva u Europi, naš je cilj ostao isti: unaprijediti razvoj industrijskih i istraživačkih primjena i izgraditi kvantnu superiornost."

Što mjeri Q-score?

Danas je broj kubita (jedinica kvantnog računala) najčešća vrijednost koja se uzima za procjenu učinkovitosti kvantnog sustava. Međutim, kubiti su promjenjivi i znatno se razlikuju u kvaliteti (brzina, stabilnost, mogućnost povezivanja, itd.) od jedne kvantne tehnologije do druge, kao što su supravodljivo stanje, zarobljeni ioni, silicij i fotonika, što ih čini nesavršenim referentnim alatom. Usredotočujući se na sposobnost rješavanja dobro poznatih problema kombinatorne optimizacije, Atosov Q-score pružit će istraživačkim centrima, sveučilištima, tvrtkama i tehnološkim liderima eksplicitne, pouzdane, objektivne i usporedive rezultate pri rješavanju problema optimizacije iz stvarnog života.

Q-score mjeri stvarnu performansu kvantnih procesora prilikom rješavanja problema optimizacije reprezentativnih za nadolazeću eru kvantnog računarstva (tehnologija NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum). Kako bi pružio referentni okvir za usporedbu rezultata učinkovitosti i zadržao ujednačenost, Q-score se oslanja na standardni problem kombinatorne optimizacije koji je isti za sve procjene, problem Max-Cut. Rezultat se izračunava na temelju maksimalnog broja varijabli unutar takvog problema koji kvantna tehnologija može optimizirati (primjer: 23 varijable = 23 Q-scorea ili Q-ova).

Atos će organizirati objavljivanje godišnjeg popisa najsnažnijih kvantnih procesora na svijetu na temelju rezultata Q-scorea. Prvo izvješće, koje se očekuje 2021. godine, uključivat će stvarne samoprocjene proizvođača.

Q-score se temelji na softverskom paketu s otvorenim pristupom i izgrađen je na 3 stupa:

  • Zasnovan na primjeni: Q-score je jedini mjerni sustav koji se temelji na novim raspoloživim kvantnim algoritmima i mjeri sposobnost kvantnog sustava u rješavanju praktičnih operativnih problema;
  • Otvorenost i jednostavna uporaba: Univerzalni i besplatni Q-score koristi prednosti Atosovog tehnološki neutralnog pristupa. Njegov softverski paket, uključujući alate i metodologiju, ne zahtijeva veliku računsku snagu za izračunavanje mjernih podataka;
  • Objektivnost i pouzdanost: Atos kombinira pristup koji je neovisan o hardveru i tehnologiji s bogatim stručnim znanjem i iskustvom u dizajniranju algoritama i optimizaciji stečenom u radu s velikim industrijskim klijentima i liderima u kvantnoj tehnologiji. Metodologija korištena za razvoj Q-scorea bit će javno objavljena i otvorena za procjenu.

Besplatan softverski komplet koji omogućuje pokretanje Q-scorea na bilo kojem procesoru bit će dostupan u prvom tromjesečju 2021. godine. Atos poziva sve proizvođače da pokrenu Q-score na svojoj tehnologiji i objave svoje rezultate.

Zahvaljujući naprednim mogućnostima simulacije kubita Atosovog kvantnog stroja za učenje (Atos QLM) te njegovog snažnog kvantnog simulatora, Atos je u mogućnosti izračunati procjene Q-scorea za razne platforme. Te procjene uzimaju u obzir značajke koje su javno objavili proizvođači. Rezultati se kreću oko 15 Q-ova, ali napredak je brz, pri čemu je procijenjeni prosječni rezultat od prije godinu dana iznosio oko 10 Q-ova, a procijenjeni očekivani prosječni rezultat za godinu dana iznosi više od 20 Q-ova.

 

***

O Atosu

Atos je globalni lider u području digitalne transformacije sa 110.000 zaposlenika u 73 države i godišnjim prihodom od 12 milijardi eura. Kao europski lider u području računarstva u oblaku, kibernetičke sigurnosti i računarstva visokih performansi (HPC), Atos grupa isporučuje cjelovita rješenja za hibridne sustave u oblaku, big data usluge, poslovne aplikacije i digitalno radno okruženje. Grupa je globalni IT partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, a uključuje brandove Atos, Atos|Syntel i Unify. Uređen kao europsko dioničko društvo (SE), Atos je uvršten na indeks Pariške burze CAC40.

Atos doprinosi oblikovanju budućnosti informacijskog prostora. Zahvaljujući stručnosti i uslugama koje pruža, Atos podupire razvoj znanja, obrazovanja i istraživanja uz multikulturalni pristup te doprinosi unapređenju znanstvene i tehnološke izvrsnosti. Grupa svojim klijentima i zaposlenicima te široj javnosti u cijelom svijetu omogućuje da održivo žive, rade i razvijaju se u sigurnom informacijskom prostoru.

Kontakt za medije:

Danijela Kasunić | danijela.kasunic@atos.net | +385 91 2867 001

  • Share on Linked In