Decarbonisatie

Wat kunnen we nu doen?

Het tegengaan van klimaatverandering is een urgent vraagstuk. Doelstellingen gericht op CO2-reductie zijn alleen haalbaar met de kracht van digitale technologieën en data. Dat is de reden waarom Atos, pionier op het gebied van CO2-reductie, de publieke sector helpt om het verschil te maken met een Net Zero-strategie. In samenwerking met overheden, publieke organisaties, ketenpartners en lokale gemeenschappen bieden we ondersteuning bij het realiseren van doelstellingen gericht op CO2-reductie en samen een duurzame toekomst veilig stellen. Dat is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Journey to net zero

De vitale link naar Net Zero

De reis van A tot Net Zero

De reis van A tot Net Zero

De inzet van digital en data om te bouwen aan toekomst met minimale CO2-emissies

Het insluiten van huishoudens en lokale gemeenschappen bij initiatieven gericht op Net Zero

Inzichten uit Smart Cities in Atos' Digitale Visie voor COP26

Mundi Service Satellite

Het ondersteunen van organisaties om duurzame maatregelen te versterken met behulp van satellietgegevens

Neem de volgende stap met Innovation in a Box

Meet u de CO2-impact van uw bedrijfsactiviteiten?
Wat is de volgende stap bij het verminderen van CO2-emissies terwijl de ervaring van burgers wordt verbeterd?

Innovation in a Box biedt de mogelijkheid om kennis te maken met onze experts en in gesprek te gaan over uw transitie naar CO2-reductie. Tijdens deze workshop verkent u uw prioriteiten, mogelijkheden en uitdagingen. U zet stappen om uw routekaart naar Net Zero uit te stippelen enom te besluiten welke maatregelen nodig zijn om uw ambities te realiseren.

Meet u de CO2-impact van uw bedrijfsactiviteiten?
Wat is de volgende stap bij het verminderen van CO2-emissies terwijl de ervaring van burgers wordt verbeterd?
Is uw waardeketen onderdeel van uw Net Zero-ambities?
Hoe komt u tot Net Zero en verder?

Wat uw uitdagingen ook zijn, Innovation in a Box helpt u te besluiten wat uw volgende stap is.

Plan je Innovation in a Box

Het verhaal van een van onze klanten

De stad Auch

Auch had behoefte aan de juiste data om extreme hitte in de stad te verminderen; een belangrijk vraagstuk in het zuiden van Frankrijk.

Onze experts in de publieke sector en defensie kunnen helpen - Wat uw uitdaging ook is.