Defensie tekent voor vernieuwing ruggengraat IT

Defensie begint in 2021 direct met de bouw van toekomstbestendige IT-infrastructuur. Vandaag tekende staatssecretaris Barbara Visser hiervoor een contract met IBM, namens het consortium Athena (IBM/Atos/Unica).

Gestart wordt met de onderdelen die de meest toegevoegde waarde hebben voor het operationeel optreden. De krijgsmachtdelen zijn hier nauw bij betrokken. Het programma Grensverleggende IT (GrIT) moet zorgen voor een totaal vernieuwde IT-infrastructuur. GrIT ontwikkelt een betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele IT-infrastructuur en dienstverlening voor de komende 10 jaar.

“Technologie en het slim gebruiken van informatie zijn cruciaal voor Defensie’’, concludeert staatssecretaris Barbara Visser. ,,Uit deze noodzaak vloeit GrIT voort en voorziet in de vernieuwing van de IT-ruggengraat van Defensie.’’

De digitale transformatie is een belangrijk onderdeel van de Defensievisie 2035. Programmadirecteur Ron Kolkman: “GrIT is veel meer dan een vernieuwing van een informatiesysteem. Er komt een volledig nieuwe, zeer geavanceerde IT-infrastructuur, die van de krijgsmacht een hoogwaardige, informatiegestuurde organisatie moet maken.’’

Eigen mobiel netwerk

De werkzaamheden beginnen in het 1e kwartaal van 2021. Als eerste wordt gestart met de bouw van nieuwe datacenters (geplande duur 20 maanden) en de vernieuwing van het netwerk voor het versturen van hoog gerubriceerde informatie (geplande duur 12-24 maanden). Ook begint de realisatie van een eigen mobiel netwerk van Defensie (geplande duur 11 maanden).

“Dankzij GrIT heeft Defensie straks zelfs een eigen mobiel netwerk. Daardoor zijn we niet afhankelijk van anderen’’, zegt Visser. “Dat is een heel sterk punt voor een organisatie als de onze, die wereldwijd opereert onder moeilijke omstandigheden."

Beste van 2 werelden

Vanwege het hoge tempo van IT-vernieuwing gaat Defensie een strategische samenwerking aan met bedrijven. Zo speelt Defensie structureel en snel in op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

“Het is de planning dat GrIT na 7 jaar is uitgerold’’, licht staatssecretaris Barbara Visser toe. ,,En door met marktpartijen samen te werken, halen we de beste beschikbare techniek binnen. We gaan werken met gemengde teams, zodat we het beste vanuit Defensie en de markt combineren. Om zo het beste resultaat te krijgen.’’

Over Atos
Atos is toonaangevend in digitale transformaties met een jaaromzet van meer dan 12 miljard euro en biedt werk aan 110.000 collega’s. Atos is de Europese leider in cybersecurity, cloud en high performance computing en biedt end-to-end oplossingen voor alle industrieën in 73 landen. Zij vervult een voortrekkersrol bij het aanbieden van diensten en producten die zijn gericht op CO2-reductie en richt zich op veilige en duurzame digitale transformaties voor haar klanten. Atos opereert onder de namen Atos en Atos | Syntel en staat genoteerd aan de CAC40 Paris stock index.

Het is de missie van Atos om mede vorm te geven aan de toekomst van informatietechnologie. Haar expertise en diensten ondersteunen de ontwikkeling van kennis, onderwijs en onderzoek gebaseerd op een multiculturele aanpak en dragen bij aan wetenschappelijke en technologische excellentie. Wereldwijd stelt de groep haar klanten, medewerkers en burgers in staat op een bewuste en duurzame manier te leven, werken en zich te ontwikkelen in een veilige informatie omgeving.

Voor meer informatie: atos.net/nederland

Contact:
Atos – Marianne Hewlett | marianne.hewlett@atos.net | 06 30 63 24 30

Share on Linked In