GOV Magazine

Powered by Atos

Magazine over de digitale overheid.

GOV, magazine over de digitale overheid

GOV is het magazine van Atos voor de publieke sector en het domein van zorg en welzijn. En nu ook een discussieplatform om onze wederzijdse samenwerking te verbreden en interactief te maken. GOV bespreekt actuele thema’s, trends en ontwikkelingen in interviews, columns en white papers met daarbij de inzet van ICT als ‘enabler’.

Uw ideeën zijn welkom en wie weet ziet u uw eigen inbreng terug in het GOV magazine.

GOV Magazine 11 – Anders veranderen

De veranderkundige vraagstukken die de overheid het hoofd moet bieden staan hoog genoteerd op de strategische agenda van menig overheidsbestuurder. Ze vragen nadrukkelijk om buiten de kaders te denken, anders te kijken, en de verbinding naar “buiten” te vinden, zodat het maatschappelijk resultaat wordt vergroot en snel kan worden ingespeeld op nieuwe vragen en ontwikkelingen.

Het Oekraïne-referendum, de Brexit en ook de uitverkiezing van Donald J. Trump als president van de Verenigde Staten tonen aan dat de overheid, en dan in het bijzonder de politiek, die aansluiting naar buiten dreigt te verliezen. De economie, het klimaat, de dreiging van terreur en oorlog in landen om ons heen, hebben een hoge impact op onze samenleving.

Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, stelt dat de samenleving behoefte heeft aan een vergezicht. Als je vraagt naar vertrouwen van de Nederlanders in de instituten, de politiek, de zorg, dan zie je onzekerheid in de samenleving toenemen, zo stelt hij. Het vraagt om andere manieren van informatievoorziening, van besturen en van het inrichten van de maatschappij. En dat in een informatiesamenleving die snel, meer gefragmenteerd is, met veel technologie en totaal andere omgangsvormen kent.

In deze 11e editie van GOV magazine vragen we een aantal bestuurders hoe hier mee om te gaan en dat leidt tot verrassende en inspirerende inzichten. De maatschappelijke opgave centraal, gezond boerenverstand, anders kijken, denken en handelen met als motto: “We kunnen het verleden niet veranderen, maar de toekomst wel.”

Bijdragen zijn er naast Kim Putters van onder meer: Pier Eringa, Rien Stor, Lucas Bolsius, Jan van Ginkel, Tof Thissen, Astrid Oosenbrug, Saskia du Bois-Schütz, Siebe Riedstra, Katja van den Berge en Edgar Heijmans.

Het magazine is hier te downloaden.

GOV LinkedIn community

Op de GOV magazine LinkedIn community kunt u uw eigen ideeën inbrengen en/of discussies voeren. Dit met als doel de verdere bevordering van de samenwerking tussen overheid en het ICT bedrijfsleven. Meld u hier aan!

Eerder verschenen

GOV Magazine 10

Focus op kwaliteit en doelmatigheid

GOV Magazine 9

Grootschaligheid en de menselijke maat

GOV Magazine 8

Digitale transformatie