GOV Magazine

Powered by Atos

Magazine over de digitale overheid.

GOV, magazine over de digitale overheid

GOV is het magazine van Atos voor de publieke sector en het domein van zorg en welzijn. En nu ook een discussieplatform om onze wederzijdse samenwerking te verbreden en interactief te maken. GOV bespreekt actuele thema’s, trends en ontwikkelingen in interviews, columns en white papers met daarbij de inzet van ICT als ‘enabler’.

Uw ideeën zijn welkom en wie weet ziet u uw eigen inbreng terug in het GOV magazine.

GOV Magazine 12 – Regie op Gegevens

In onze data economie en i-samenleving zijn we vertrouwd met het feit dat we veel van onze aankopen online doen en lid zijn van sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Privacy bestaat eigenlijk niet meer, want overal zijn uw digitale footprints op internet terug te vinden. Reden te meer om wel de regie te houden over uw gegevens!

Maar nog steeds laten we bijvoorbeeld de receptie van het hotel waar u incheckt een kopie van uw paspoort maken, dit terwijl de KopieID app dan uitkomst biedt. Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten constateert over de afgelopen twee jaar een verdubbeling van het aantal meldingen van identiteitsfraude en dat lijkt nog niet gestopt. “De overheid komt geen slot op je voordeur zetten; laat staan dat een ambtenaar het iedere avond voor je op slot draait. Dan moet je ook niet verwachten dat de overheid dit digitaal wel doet” stelt Patricia Zorko, plaatsvervangend NCTV en directeur Cyber Security in GOV magazine.

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn weinigen zich ervan bewust dat data een betaalmiddel zijn. “Hoe meer data je afgeeft, hoe meer je je zelf blootgeeft en hoe meer je data waard zijn. Want die gegevens worden verkocht.” Toestemming om je persoonsgegevens te laten verwerken wordt het sleutelwoord onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uniforme privacywetgeving binnen de Europese Unie, die moet bijdragen in een versterking van uw en mijn privacyrechten en 25 mei 2018 van kracht wordt.

Onderwijl biedt de digitale transformatie ook kansen op het gebied van innovatie, juist ook waar het gaat om regie te houden over je eigen gegevens. Een goed voorbeeld is MedMij. Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland licht toe hoe dat erin moet voorzien dat mensen die gebruik maken van de zorg, en die dat willen, toegang krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens en daarmee meer inzicht en regie over hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. Een uitkomst, juist voor mensen die met meer zorgverleners te maken hebben.

“Het stelsel van basisregistraties moet worden doorontwikkeld naar een vernieuwd gegevenslandschap voor de lokale en centrale overheid waarin meer gegevens toegankelijk en bruikbaar worden gemaakt voor zowel burgers en bedrijven als ook voor de overheid zelf”, vertelt Michiel Borgers, eindverantwoordelijk voor het programma
Gegevenslandschap Overheid.

Myriam van Rooij en Corline Koolhaas duiden in deze GOV editie hoe datatechnologie en de toegenomen beschikbaarheid van data bijdragen aan de maatschappelijke meerwaarde van het KNMI. Ook het huidige politiewerk wordt, volgens korpschef Erik Akerboom, steeds meer door de inzet van data bepaald. De zorg om de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens wordt vergroot doordat onze ICT-systemen steeds meer kwetsbare informatie bevatten, aldus CIO Rijk Hans Wanders. Regie op data en informatie-uitwisseling spelen ook een rol in het Digiprogramma 2017 met Bas Eenhoorn en Hans van der Stelt en bij de NL Smart City strategie, met projectvoorzitter Jack Mikkers en een bijdrage van minister-president Mark Rutte.

Het magazine is hier te downloaden.

Eerder verschenen

GOV Magazine 11

Anders veranderen

GOV Magazine 10

Focus op kwaliteit en doelmatigheid

GOV Magazine 9

Grootschaligheid en de menselijke maat