GOV, magazine over de digitale overheid

GOV is het magazine van Atos voor de publieke sector en het domein van zorg en welzijn. En nu ook een discussieplatform om onze wederzijdse samenwerking te verbreden en interactief te maken. GOV bespreekt actuele thema’s, trends en ontwikkelingen in interviews, columns en white papers met daarbij de inzet van ICT als ‘enabler’.

Uw ideeën zijn welkom en wie weet ziet u uw eigen inbreng terug in het GOV magazine.

GOV Magazine 15 – Nederland Digitaal, DIGIbeter en Veilig

Separation dash

In deze derde lustrumeditie van GOV magazine spreken de drie verantwoordelijke bewindslieden staatssecretarissen Mona Keijzer, Raymond Knops en minister Ferd Grapperhaus over de drie actuele digitale agenda’s: de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, de Agenda Digitale Overheid en de Cybersecurity Agenda.

Wil Nederland sterk blijven op het gebied van digitalisering en invulling geven aan digitaal leiderschap, met name waar het gaat om de ontwikkeling van haar digitale economie, dan is een Europese samenwerking op de verschillende gebieden, zoals de digitale interne markt, cybersecurity en de data-economie noodzaak, zo blijkt uit de diverse interviews.

Digitale netwerken zijn immers grensoverschrijdend van aard en vragen daarmee om een integrale aanpak. De Europese lidstaten zullen hun strategieën voor investeringen daarin moeten coördineren en krachten bundelen. Juist ook om te kunnen maximaliseren op de marktmacht van 500 miljoen Europeanen, internationaal digitaal zakendoen, optimale cyberbeveiliging, onderzoek en innovatie, digitale vaardigheden en privacybescherming.

Acht jaar geleden, in oktober 2010, zei Eric Schmidt, CEO van Google: “We know where you are. We know where you’ve been. We can more or less know what you’re thinking about.” Dat raakt precies de vijf thema’s high performance computing (HPC) door supercomputers, artificial intelligence (AI), cybersecurity, digitale vaardigheden en een grootschalige toepassing van digitale technologie in alle sectoren van de economie en samenleving waarop de komende vijf jaar de mondiale situatie op het vlak van digitaal leiderschap gaat worden bepaald.

Europa is daarin niet leidend. Dat zijn de VS gevolgd door de opkomende markt, China. Dit terwijl digitaal leiderschap belangrijk is voor onze concurrentiekracht, maatschappelijke uitdagingen als energie, transport en klimaatverandering en niet in de laatste plaats onze geo-strategische autonomie, waarbij we met betrekking tot de bovengenoemde thema’s niet afhankelijk worden van andere, niet Europese landen.

Het is daarom dat de Europese Commissie in juni van dit jaar het programma Digitaal Europa heeft gelanceerd. Daarbij is voor de periode 2021-2027 9,2 miljard euro begroot om aan die vijf thema’s invulling te geven en Europa’s capaciteiten te versterken. Het moet erin voorzien dat er een bloeiende data-economie komt, die inclusief is, en waar voor nieuwe verdienmodellen en waardecreatie wordt gezorgd, met bestendiging van onze welvaart als resultaat.

Het magazine is hier te downloaden

Abonneren

Bent u geïnteresseerd om GOV magazine te ontvangen,
abonneer u dan hier.