GOV Magazine

Powered by Atos

Magazine over de digitale overheid.

GOV, magazine over de digitale overheid

GOV is het magazine van Atos voor de publieke sector en het domein van zorg en welzijn. En nu ook een discussieplatform om onze wederzijdse samenwerking te verbreden en interactief te maken. GOV bespreekt actuele thema’s, trends en ontwikkelingen in interviews, columns en white papers met daarbij de inzet van ICT als ‘enabler’.

Uw ideeën zijn welkom en wie weet ziet u uw eigen inbreng terug in het GOV magazine.

GOV Magazine 13 – De samenleving van morgen

‘Vrijwel alles digitaliseert, maar de overheid blijft achter’ zijn de titels van de eerste twee paragrafen van het rapport Maak Waar! van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid dat op 18 april jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het rapport adviseert over het functioneren van de digitale overheid in relatie tot de snelle digitalisering van de samenleving. Ofwel de ontwikkeling naar de samenleving van morgen: de informatiesamenleving en de data-economie.

De digitale agenda van het nieuwe kabinet heeft als aandachtsgebieden: de digitale overheid en dienstverlening, digitale veiligheid en digitale samenleving en economie. GOV magazine laat in deze editie een breed gremium aan partijen daarop reflecteren.

Om blijvend aan te sluiten bij de informatiesamenleving moet de overheid adaptief zijn, is een van de aanbevelingen. Dat wil zeggen meebewegen en tempo maken juist daar waar het disruptieve innovatieve, maatschappelijke en exponentiële technologische ontwikkelingen betreft. Ook geldt een holistische aanpak als een van de succesfactoren van digitale transformatie. Een aanpak die begint en eindigt bij de mens die centraal moet staan in de digitale dienstverlening. Daarbij wordt een interbestuurlijke aanpak en samenwerking geadviseerd in lijn hoe de burger naar de overheid kijkt. In het transitieproces daartoe gaat het er niet om dat er een overheid komt die digitale dienstverlening aanbiedt, maar één overheid die digitaal is en waarbij ruimte wordt geboden voor menselijk contact.

De exponentiële technologie is geen hype, maar een aanjager van de data-economie en de drijvende kracht achter de digitale transformatie van platformen en apps van Airbnb, Facebook, Google en Uber waarmee zij succesvol hun klanten bedienen en daarmee steeds meer invloed verkrijgen, ook in het publieke domein. Hierdoor dreigt de overheid haar regie te verliezen en die krijg je niet terug door vergunningen in te trekken of boetes op te leggen, maar door proactief te kijken naar welke publieke waarden zij kunnen realiseren en daarover het gesprek aan te gaan.

De samenleving van morgen vraagt van de overheid om ‘nieuw te denken’ wat nodig is. Bijvoorbeeld door met Facebook en Twitter om tafel te gaan om heimelijke politieke beïnvloeding door de verspreiding van desinformatie voor te zijn. Maar ook kan Uber op basis van zijn data meedenken over duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland en kan Airbnb Amsterdam helpen met betrekking tot de openbare orde, door inzage te delen over het aantal toeristen in onze hoofdstad. Het is nodig samen te werken om deze collectieve problemen het hoofd te bieden en nieuwe kaders te formuleren die vertrouwen zullen geven in de toekomst en de samenleving van morgen!

Het magazine is hier te downloaden.

Eerder verschenen

GOV Magazine 12

Regie op gegevens

GOV Magazine 11

Anders veranderen

GOV Magazine 10

Focus op kwaliteit en doelmatigheid