GOV Magazine

Powered by Atos

Magazine over de digitale overheid.

GOV, magazine over de digitale overheid

GOV is het magazine van Atos voor de publieke sector en het domein van zorg en welzijn. En nu ook een discussieplatform om onze wederzijdse samenwerking te verbreden en interactief te maken. GOV bespreekt actuele thema’s, trends en ontwikkelingen in interviews, columns en white papers met daarbij de inzet van ICT als ‘enabler’.

Uw ideeën zijn welkom en wie weet ziet u uw eigen inbreng terug in het GOV magazine.

GOV Magazine 14 – Digitaal perspectief 2020

In het Regeerakkoord 2017–2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ komt 70 keer het woord ‘digitalisering’ voor. Het kabinet toont daarmee ambitie, erkent de urgentie en wenst een brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus. Daartoe is de portefeuille digitale overheid voor burgers en bedrijven bij één bewindspersoon, de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, ondergebracht.
Op 16 februari jl. heeft Knops met een instellingsbesluit prioriteit gegeven aan de sturing en de governance van de digitale overheid met als resultaat een hoogambtelijk Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) en de Programmeringsraad Logius (PL). Het is een nieuwe aanpak van het openbaar bestuur en de governance van de digitale overheid.

Met de nieuwe aanpak, waarbij geldt dat het beleid voor de digitale overheid inclusief is voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen (mens centraal) en ook de publieke waarden borgt, zet het kabinet Rutte-III een volgende stap op het terrein van digitale overheid. Het kan daarmee optimaal aan gaan sluiten bij de ontwikkelingen van de informatiesamenleving en dat biedt ‘een digitaal perspectief 2020!’

Volgens Anna Piperal, CEO van de e-Estonia Showroom, is het succes van Estland dat het systeem de burger centraal stelt en vertrouwen in de overheid cruciaal is. Estland geldt met 1,3 miljoen ‘digitale burgers’ als hét voorbeeld van een volledig digitale samenleving waar internet een grondrecht is en alle online diensten zijn aangesloten op één overheidsportaal.
Ben Smeets, directeur-generaal a.i. van het directoraat-generaal Digitale Transformatie, dat de Belgische regering en de federale organisaties ondersteunt bij hun digitalisering, geeft aan dat de transformatie tot een digitaal ecosysteem tot meer innovatie leidt en dan moet je als overheid juist zorgdragen voor het creëren van maatschappelijk draagvlak. Ook vanuit Brussel vertelt Thomas Skordas, directeur ‘digital excellence en wetenschappelijke infrastructuur’ bij het DG CONNECT van de Europese Commissie, over de economische potentie van een goed functionerende digitale interne markt. En hoe High Performance Computing kan bijdragen aan de digitale transformatie en innovatie en daarmee aan het toekomstige concurrentievermogen van de EU.

Dichter bij huis vertelt de Haagse wethouder Saskia Bruines hoe ‘Smart City’ Den Haag data en digitalisering inzet om maatschappelijke vraagstukken als sociale inclusie, bereikbaarheid, veiligheid, werkgelegenheid en duurzaamheid efficiënt te adresseren. Daarmee kan effectiever beleid worden gemaakt, dat beter aansluit op wat de stad nodig heeft, aldus de wethouder.

En als het gaat om data zijn er ook initiatieven bij de Rijksoverheid, zoals die van de klankbordgroep datagovernance. Irma Walraven en haar collega’s leggen uit hoe overheden kunnen samenwerken als het gaat om datagovernance met als motto: ‘geen woorden, maar data.
Yvonne van Rooij, voorzitter van de NVZ, kan zich daarin uitstekend vinden. Zij vertelt dat big data artsen zullen gaan ondersteunen in de diagnose en het behandelplan. “De arts kan daardoor meer tijd besteden aan het gesprek met de patiënt in de spreekkamer. Uitleggen waarom die of die behandeling de voorkeur geniet, er samen over praten, samen beslissen. Dat is kwaliteit van zorg.”

Het magazine is hier te downloaden.

Eerder verschenen

GOV Magazine 13

De samenleving van morgen

GOV Magazine 12

Regie op gegevens

GOV Magazine 11

Anders veranderen