CO2 reductie programma

Om bij te dragen aan een meer koolstofarme samenleving promoten wij digitale oplossingen die de impact op het milieu verminderen.

Onze ambitie is om als vertrouwde partner te fungeren voor alle stakeholders – nu en voor de lange termijn. Wij begonnen onze reis naar maatschappelijk verantwoord ondernemen meer dan tien jaar geleden en zijn een erkende leider in zijn branche op het gebied van milieu-, sociale en bestuurscriteria.

We geloven dat we een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de samenleving en werken er al jaren aan om een ​​positief verschil te maken, met name in de strijd tegen klimaatverandering.

We verbinden ons ertoe om onze netto-nul ambitie al in 2028 te bereiken en onze op wetenschap gebaseerde doelinitiatief 1.5 graden doelstelling tegen 2025 te bebehalen. We verbinden ons ertoe om de emissies onder onze controle en invloed met 50% te verminderen tegen 2025, en om al onze restemissies tegen 2028 te compenseren. Deze doelstellingen liggen 5 jaar voor op het 1.5graden SBTi-traject en 22 jaar op de internationale overeenkomst van Parijs (COP21)


Share This:FacebookTwitterLinkedIn