Samenwerken aan een digitale wereld

DIGITALE WERELD Samenwerken aan een

Digitale transformatie raakt elke overheidsorganisatie. Samenwerken en data zijn hierin belangrijke elementen. De complexe vraagstukken en uitdagingen waar de overheid voor staat, intensiveren de behoefte om tot andere, betere en effectievere inzichten te komen. Datagedreven werken aan maatschappelijke vraagstukken vraagt in deze digitale tijd om een herbezinning op de manier waarop overheidsorganisaties de samenwerking met elkaar en met (en tussen) de verschillende marktpartijen organiseren. We zien binnen de overheid een duidelijke verschuiving van procesdenken en ketendenken naar platformdenken (het samenwerken in een partner-ecosysteem). We zien dit in de I-strategie van de rijksoverheid.

We gaan de samenwerking anders organiseren. Waar DevOps-partijen samenwerken met ITIL- partijen, moet de samenwerking aan de ene kant gericht zijn op flexibiliteit en wendbaarheid, en aan de andere kant op controle, continuïteit en digitale weerbaarheid. Daarbij kijken we naar de harde en de zachte kanten van het samenwerken. We kijken naar Service Integratie en monitoring over de gehele IT-keten, en we kijken naar het vertrouwen en versterken van de partijen waarmee we samenwerken in het partner-ecosysteem. Wij noemen dit win-win.

Gallery Net Zero (CO2-reductie) programma Sinds 2014 bieden wij CO2-neutrale hosting services aan klanten. Daarnaast hebben wij het Climate Neutral Datacenter Pact ondertekend. De uitdagingen waarmee we zijn geconfronteerd, hebben laten zien hoe afhankelijk onze wereld is van digitale technologie. Hoe kunnen we beter herstellen van de pandemie? Een ecosysteem gericht op snelle, wendbare en geautomatiseerde ontwikkeling en exploitatie van één of meerdere producten en / of digitale diensten. Digital Service Factory Samen staan we sterker Met Microsoft hebben we een jaren lange partnership en hierdoor veel expertise zowel lokaal als internationaal. Krijg de controle over bedrijfsprocessen terug. Atos Bridge Atos draagt al ongeveer 30 jaar bij aan de spelen en levert sinds 1992 digitale transformatie en IT-oplossingen voor de Olympische Spelen. Lead technology integrator Olympische spelen Artificiële intelligentie (AI) en data zijn de next wave van digitalisering, waarbij data science, het verkrijgen van de inzichten uit data, als een game changer worden gezien bij overheden. Artificiële intelligentie & data Wij zijn een wereldwijde leider op het gebied van cyberbeveiliging en hebben een bevoorrechte positie om onze klanten te helpen in hun acceptatie van zero trust. Cybersecurity

Share This:FacebookTwitterLinkedIn