Samenwerken aan een digitale wereld

Digitale transformatie raakt elke overheidsorganisatie. Samenwerken en data zijn hierin belangrijke elementen. De complexe vraagstukken en uitdagingen waar de overheid voor staat, intensiveren de behoefte om tot andere, betere en effectievere inzichten te komen. Datagedreven werken aan maatschappelijke vraagstukken vraagt in deze digitale tijd om een herbezinning op de manier waarop overheidsorganisaties de samenwerking met elkaar en met (en tussen) de verschillende marktpartijen organiseren. We zien binnen de overheid een duidelijke verschuiving van procesdenken en ketendenken naar platformdenken (het samenwerken in een partner-ecosysteem). We zien dit in de I-strategie van de rijksoverheid.

We gaan de samenwerking anders organiseren. Waar DevOps-partijen samenwerken met ITIL- partijen, moet de samenwerking aan de ene kant gericht zijn op flexibiliteit en wendbaarheid, en aan de andere kant op controle, continuïteit en digitale weerbaarheid. Daarbij kijken we naar de harde en de zachte kanten van het samenwerken. We kijken naar Service Integratie en monitoring over de gehele IT-keten, en we kijken naar het vertrouwen en versterken van de partijen waarmee we samenwerken in het partner-ecosysteem. Wij noemen dit win-win.


Share This:FacebookTwitterLinkedIn