Vrachtwagenheffing: investering in verduurzaming en innovatie

Met de vrachtwagenheffing, die in zal gaan vanaf 2023, gaat het binnen- en buitenlands vrachtverkeer betalen voor het gebruik van de weg, door de omzetting van een vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele heffing waarbij betaald wordt per gereden kilometer. Het kabinet wil met de netto-opbrengsten de Nederlandse vervoerssector innoveren en verduurzamen met als inzet CO₂-reductie en de ontwikkeling van een slim en duurzaam vervoerssysteem.

In dit artikel onder andere:

  • De Universal Tolling Solution maakt gebruik van bewezen technologie (GNSS, DSRC en ANPR).
  • De Universal Tolling Solution int de heffing en draagt deze af aan de overheid.
  • De privacy is geborgd.