Slimme mobiliteit in Bordeaux en Versailles

Steeds meer stelt het Internet of Things (IoT) gemeenten in staat grote hoeveelheden data uit vaste en mobiele sensoren in de stad te extraheren en toe te passen voor een effectiever gemeentelijk beleid dat beter past bij de stad en de stedelijke ontwikkelingen. Twee voorbeelden hiervan zijn Bordeaux en Versailles.

In dit artikel onder andere:

  • In Bordeaux is een ‘slimme’ oplossing voor het weginformatiebeheer ontwikkeld.
  • De analyse van de verzamelde data bieden de stadsplanners en – ontwerpers real-time ondersteuning bij hun besluitvorming.
  • In Versailles wordt op basis van verzamelde open data via een ‘live’ dashboard en een mobiele App het meest optimale, beschikbare en duurzame mobiliteitsaanbod getoond.