Ambitie: de slimste haven ter wereld zijn

“Een haven is zo goed als zijn achterlandverbindingen”, zegt Ronald Paul, COO van Havenbedrijf Rotterdam en de beheerder van de grootste haven van Europa. “Zonder slimme mobiliteit onderhoud je geen goede achterlandverbindingen. Daarom investeert Havenbedrijf Rotterdam doorlopend in nieuwe infrastructuur.”

In dit artikel onder andere:

  • Een van onze grootste investeringen van dit moment is in de Container Exchange Route (CER).
  • “Ik vind dat we de digitale snelweg moeten beschouwen als de vijfde modaliteit naast weg, spoor, waterwegen en pijpleidingen.”
  • Door het vergroten van de planbaarheid, kunnen we meer lading aantrekken en toch CO₂-uitstoot terugdringen.