Partner - Citrix

Future of work – ‘slimme mobiliteit’

Nederland wil digitaal koploper van Europa worden en het kabinet heeft, om invulling te kunnen geven aan deze ambitie, gekozen voor een gezamenlijke aanpak verwoord in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0. De ambities zijn om maximaal te profiteren van de kansen die digitalisering biedt voor economische groei en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. De digitale overheid wil een inclusief beleid voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen, waarin publieke waarden op het vlak van privacy en security worden geborgd.

Om aan te sluiten bij de informatiesamenleving moet de overheid tempo maken en meebewegen met maatschappelijke en technologische innovaties. Daarin speelt Citrix een sleutelrol door, als partner van de (Rijks) overheid, ondersteunende platformen en innovatieve oplossingen voor slimme mobiliteit te bieden.

Zo is Citrix betrokken bij het faciliteren van mobiel werken voor verschillende overheidsinstanties waardoor medewerkers op straat direct informatie kunnen raadplegen, documenten kunnen scannen en veilig opslaan of delen en direct gegevens kunnen verwerken. Een volgende stap kan bestaan uit het koppelen van bijvoorbeeld IoT devices zoals bodycams, meetapparatuur en drones zodat informatie real-time, veilig opgeslagen en gedeeld kan worden.

Een ander voorbeeld van ‘slimme mobiliteit’ is het gebruik van Citrix oplossingen voor inspecteurs door onderweg en op locatie real-time inzicht te geven in de actuele situatie, informatie direct in te voeren en te verwerken en samenwerking met collega’s te vereenvoudigen door bijvoorbeeld eenvoudig samen te kunnen werken aan documenten en deze op een veilige manier met mensen binnen en buiten de organisatie kunnen delen. Het werken wordt hierdoor eenvoudiger, flexibeler en efficiënter.

Marco Verkammen
Account Manager Overheid
Citrix Systems Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201, 5th Floor, 1083HN Amsterdam, Netherlands
M +31 (0)628237077
marco.verkammen@citrix.com
citrix.com

Geïnspireerd?

Registreer en ontvang een bericht als er nieuwe artikelen zijn