Technologické fórum


17.-18. Október 2019

Dôležité informácie k registrácii

bluedash

Účastnícky poplatok: 90 € bez DPH/os.

V cene poplatku je

  • účasť na konferencii, obed, večera a občerstvenie v termíne konania konferencie 17. októbra 2019.
  • ubytovanie na jednu noc 17.10. – 18.10.2019 s raňajkami
  • podujatie končí raňajkami 18. 10. 2019

Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konferencie najneskôr do 11. októbra 2019. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry.

Faktúra bude vystavená spoločnosťou:

News and Media Holding a.s.

Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 47 256 281
DIČ: 2024173459
IČ DPH (VAT ID): SK2024173459
bankové spojenie: ČSOB, a.s. – pobočka
číslo účtu: 0207866813/7500
IBAN: SK25 7500 0000 0002 0786 6813
SWIFT: CEKOSKBX
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6074/B

Pri prevode nezabudnite uviesť variabilný symbol: IČO vašej spoločnosti.
V poznámke uveďte účel poplatku (TF + meno účastníka + názov Vašej firmy).
Dôkladné vyplnenie týchto údajov, nám uľahčí identifikáciu platieb.

Pre bližšie informácie ohľadom fakturovania poplatkov kontaktujte:

Registračný formulár :

bluedash

Miesto konania konferencie

Hotel Grand Jasná

Liptovský Mikuláš 71
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia


Zdieľajte:FacebookTwitterLinkedIn