Technologické fórum


17.-18. Október 2019

Dôležité informácie k registrácii

bluedash

Účastnícky poplatok: 90 € bez DPH/os.

V cene poplatku je

  • účasť na konferencii, obed, večera a občerstvenie v termíne konania konferencie 17. októbra 2019.
  • ubytovanie na jednu noc 17.10. – 18.10.2019 s raňajkami
  • podujatie končí raňajkami 18. 10. 2019

Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konferencie najneskôr do 11. októbra 2019. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry.

Faktúra bude vystavená spoločnosťou:

News and Media Holding a.s.

Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 47 256 281
DIČ: 2024173459
IČ DPH (VAT ID): SK2024173459
bankové spojenie: ČSOB, a.s. – pobočka
číslo účtu: 0207866813/7500
IBAN: SK25 7500 0000 0002 0786 6813
SWIFT: CEKOSKBX
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6074/B

Pri prevode nezabudnite uviesť variabilný symbol: IČO vašej spoločnosti.
V poznámke uveďte účel poplatku (TF + meno účastníka + názov Vašej firmy).
Dôkladné vyplnenie týchto údajov, nám uľahčí identifikáciu platieb.

Pre bližšie informácie ohľadom fakturovania poplatkov kontaktujte:

Technologické fórum 2019 Survey

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu vyplnením tohoto formulára.

Technologické fórum 2019 Survey

Miesto konania konferencie

Hotel Grand Jasná

Liptovský Mikuláš 71
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia


Zdieľajte:FacebookTwitterLinkedIn