MIVD: veiligheid begint met een goede inlichtingenpositie

“Het is vaak heel lastig om vast te stellen wie achter een aanval zit”

Samenwerking (tussen overheid, inlichtingendiensten, kennisinstituten en bedrijfsleven) ziet Jan Swillens als een voorwaarde om Nederland veilig te houden in een wereld waarin vijandige cyberactiviteit snel evolueert, verwijzend naar de recente ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en daarmee de kans op digitale dreigingen.

“Het gaat niet alleen om veiligheid in het traditionele domein maar ook om kennisveiligheid en economische veiligheid. Daarover moet je in gezamenlijkheid nadenken. Nederland is een kenniseconomie. Kennis delen is de kern van wetenschap en daar ben ik voor, maar je moet wel je maatregelen nemen tegen partijen die zich die kennis oneigenlijk willen toe-eigenen.”

Verder lezen? Download het GOV19 magazine hier.

Download

Jan Swillens

Generaal-majoor Jan Swillens*

* is sinds juni 2019 directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De dienst ressorteert onder het ministerie van Defensie en levert inlichtingen en veiligheidsinformatie. De MIVD richt zich op het verzamelen en analyseren van inlichtingen om de krijgsmacht en Nederland veilig te houden.