AIVD: digitale dreiging neemt exponentieel toe

“We moeten zorgen dat onze verdediging beter wordt”

‘We’ zijn ons in Nederland onvoldoende bewust van de continue cyberdreiging waaraan overheden, (kennis)instellingen, bedrijven en burgers bloot staan. ‘We’ moeten daarom zorgen dat onze verdediging veel beter wordt. Dat is in een notendop de boodschap van Erik Akerboom. Hij stelt dat cybersecurity een ‘hoofdzaak van de leiding’ moet zijn, ergo: hoog op de bestuurlijke agenda moet staan, juist op het thema digitale weerbaarheid. Akerboom pleit bovendien voor aangepaste wet- en regelgeving die het de AIVD mogelijk maakt sneller te kunnen handelen en nationale belangen beter te beschermen. “De digitale wereld is nu eenmaal fluïde, beweegt snel over grenzen heen.”

Akerboom was tussen 1998 en 2003 al directeur Democratische Rechtsorde bij de AIVD. Om maar direct met de deur in huis te vallen: wat is er in die kleine twintig jaar veranderd? Cyberdreiging heeft een enorme vlucht genomen, nietwaar? De AIVD-topman knikt bevestigend: “Het regent incidenten. Er is een permanente stroom aan digitale aanvallen op burgers, op bedrijven, op ministeries, op ambassades. Het is voortdurend zoeken naar wie ons aanvalt. Het is echt een nieuwe wereld waarin we zitten, kijk ook naar de recente ontwikkelingen in Oekraïne. Onze teams zijn daar vanzelfsprekend druk mee bezig. Ontwikkelingen houden we scherp in de gaten en waar nodig acteren we. Het is vooralsnog vooral een fysieke oorlog om grondgebied, maar dat laat onverlet dat zich ook cyberdreigingen kunnen voordoen. Daar zijn we als dienst zeer alert op. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om rust en overzicht te bewaren. Rust is in situaties als deze een goede raadgever en vergeet niet: we hebben als dienst ook te maken met andere langer lopende cyberdreigingen om ons heen. Het is dus van belang om ook daar zicht op te hebben en niet alle aandacht alleen op de situatie rond Oekraïne te vestigen.”

Verder lezen? Download het GOV19 magazine hier.

Download

Erik Akerboom

Erik Akerboom*

* is sinds mei 2020 directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), een Nederlandse geheime dienst die ressorteert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De AIVD legt zich toe op de binnenlandse veiligheid en verzamelt daarnaast inlichtingen, op civiel gebied, uit het buitenland.